MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Veenendaal best practice (O)ggz-spiegel
6 maart 2012

PERSBERICHT
Utrecht, 6 maart 2012

Veenendaal best practice (O)ggz-spiegel met project
'Wijk en Psychiatrie'

Vandaag is de gemeente Veenendaal verkozen tot best practice van
het project de (O)ggz-spiegel. Daarin werden cliŽnten van de ggz en
de openbare ggz bevraagd naar hun ervaringen met gemeentelijk beleid. Het onderzoek is opgezet door het Landelijk Platform GGz (LPGGz) en Vereniging Geestdrift samen met MOVISIE. Regionale cliŽntenorganisaties voerden het onderzoek uit in hun eigen regio. Tientallen vrijwilligers hebben in ruim 2500 vragenlijsten afgenomen
bij cliŽnten in 229 gemeenten.

Prijs voor Veenendaal
Veenendaal heeft de prijs voor 'best practice' gewonnen dankzij goede rapportcijfers – gemiddeld een 7,6 tegenover een 5,8 landelijk – en het project 'Wijk en Psychiatrie'. In 'Wijk en Psychiatrie' worden mensen met en zonder psychische beperkingen op allerlei manieren met elkaar in contact gebracht. Ze ondernemen gezamenlijke activiteiten zoals wandelen, eten en schilderen. Daarnaast motiveert de gemeente Veenendaal ggz-cliŽnten om als vrijwilliger actief te zijn bij buurtactiviteiten. Voor hun inspanningen ontving de gemeente een kunstwerk gemaakt door cliŽnten van het Diep Water Collectief uit Amsterdam.

Doel (O)ggz-spiegel
Het doel van de (O)ggz-spiegel is om gesprekken tot verbetering voor integratie en participatie te stimuleren. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten daar meer voor open staan, maar er is nog
een lange weg te gaan naar goede ondersteuning en volwaardige participatie. ‘Vaak zijn gemeenten nog te afwachtend, ze gaan niet naar de mensen toe’, aldus Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz. ‘De score van een 6-min is zorgwekkend, helemaal als je bedenkt
dat in 2013 gemeenten nog meer taken krijgen door de overheveling van de begeleiding vanuit de AWBZ naar de WMO. We hopen dat de resultaten van dit onderzoek gemeenten stimuleren om van die krappe 6 een 8 te maken.’

Overige genomineerden
De andere twee genomineerde best practices zijn Eindhoven en de regio Achterhoek.
Lees hier het factsheet met meer informatie over de resultaten van de (O)ggz-spiegel.
Vanaf 19 maart a.s. staat de volledige landelijke eindrapportage online.

__________________________________________________________________________

Noot voor redactie (niet voor publicatie):

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichter DaniŽla Cohen,
06-47484247
.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 13:08