MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Helft ggz-patiŽnten wil stoppen vanwege eigen bijdrage
16 maart 2012

46% ernstige ggz-patiŽnten volgt opname-advies niet op

Het Landelijk Platform GGz heeft vanuit haar achterban (20 cliŽnten-
en familieorganisaties in de ggz) in twee weken tijd ruim 500 meldingen
ontvangen over de eigen bijdrage in de ggz die per januari 2012 is ingevoerd.
17 procent van de patiŽnten besluit te stoppen met tweedelijns-ggz en
35 procent overweegt dat te doen. 46 procent van de patiŽnten die een
advies hebben gekregen voor intramurale zorg, volgt dat advies niet op.

Zorgwekkend
Het LPGGz vindt dat een zorgwekkende ontwikkeling. Het betreft veelal patiŽnten die 
hulp in de tweede lijn niet kunnen missen; ze hebben veelal ernstige psychiatrische
aandoeningen zoals manische depressiviteit, autisme, schizofrenie of persoonlijkheids-stoornissen. Dit betreft ongeveer 200.000 van de bijna 900.000 patiŽnten in de ggz.

Dť ggz-patiŽnt bestaat niet
In de media is, mede door uitspraken van minister Schippers, het beeld ontstaan van
dť ggz-patiŽnt, maar die bestaat niet. Sommige patiŽnten met psychische problemen
kunnen volstaan met een kortdurende behandeling vanwege bijvoorbeeld burnout, een angststoornis of depressie. Anderen hebben langdurige hulp nodig om te leren leven
met een chronische, ernstige psychiatrische aandoening. Voor hen is het een dagelijkse
strijd om een stabiel en leefbaar leven te leiden. Hier gaat de minister aan voorbij, aldus
het Landelijk Platform GGz.

Dubbel hard getroffen
PatiŽnten die dubbel zo hard worden getroffen zijn zij die naast de eigen bijdrage van
200 euro per jaar ook nog eens 145 euro per maand moeten betalen aan eigen bijdrage
voor opname in een instelling. Het Landelijk Platform GGz bereidt een kort geding voor
met twee patiŽnten die zeggen die zorg niet te kunnen betalen. Van de respondenten
in de enquÍte blijkt ruim 10 procent minder dan 500 euro per maand te verdienen.
Bijna 40 procent heeft een inkomen tussen de 500 en 1000 euro per maand.

Flinke gevolgen
‘De uitkomst van de enquÍte dat de helft van de patiŽnten wil stoppen met een
tweedelijns behandeling en 46% van de patiŽnten een advies voor opname niet
opvolgt, heeft flinke gevolgen’, stelt Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz.
'Denk aan toename van gedwongen opnames en crisissituaties, meer mensen
met psychiatrische aandoeningen in gevangenissen en op straat en een toename
van het aantal zelfmoorden. Het is wachten op incidenten. Minister Schippers
onderschat de problemen,' aldus Marjan ter Avest. 'Het gaat niet om mensen die
na een kopje koffie met de buurvrouw hun problemen weer zelf uit kunnen zoeken.
De maatregel treft ernstige psychiatrische patiŽnten die daarmee worden
gediscrimineerd. Als mensen met kanker eerst 200 euro zouden moeten betalen
voor ze worden behandeld, zou het land te klein zijn.’

_____________________________________________________________________________
Noot voor de redactie
Voor persvragen kunt u terecht bij Mirjam Drost persvoorlichter LPGGz

06-19973092

Persbericht: Helft ggz-patiŽnten wil stoppen vanwege eigen bijdrage
Manifest hoogleraren: Meest kwestbare ggz-patiŽnten wordt het recht op medisch noodzakelijke zorg ontzegd door nieuwe besparingsmaatregel 


Media over de eigen bijdrage
NCRV, Schepper & Co, presentatie Jacobine Geel, uitzending maandag 26 maart 17.05 uur
interview met Marjan ter Avest, Paul Klein en twee psychiaters.
PSY, 19 maart 2012
Volkskrant,16 maart 2012
NRC 16 maart 2012
Zorgvisie, 16 maart 2012

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-4-2012 13:52