MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Feestelijke lancering nieuwe website met uitreiking LPGGz Ster Familiebeleid 2012
27 maart 2012


LPGGz Familie-Ster 2012

Op 26 maart vond de feestelijke lancering plaats van de nieuwe website www.lpggzsterren.nl. Deze website is een initiatief van het Landelijk Platform GGz en toont de scores van zorgaanbieders
op familiebeleid. Altrecht, GGZ Friesland en GGZ InGeest.
Zij scoorden het scoren het hoogst en kregen uit handen van Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz,
de LPGGz Ster Familiebeleid 2012. De overhandiging vond plaats
in het bijzijn van de Raden van Bestuur, familieraden, familie-
vertrouwenspersonen, medewerkers en cliŽnten.


Onderscheidend
De bekroonde instellingen vielen allemaal op een bepaalde manier op. Zo onderscheidt
GGZ InGeest zich door het instellen van een coŲrdinator Familiebeleid en een interne
indicator die de prestatie van het familiebeleid meet. GGZ Friesland maakt werk van scholing
op de werkvloer en interne audits. En Altrecht scoorde al eerder met de Ypsilon Familiester,
maar start nu ook met een tevredenheidsonderzoek onder familie.

Familie onontbeerlijk
''Voor mensen met een psychische aandoening bieden familie en naastbetrokkenen veel ondersteuning. Steeds meer ggz-instellingen zien het belang van deze ondersteuning en ontwikkelen familiebeleid zoals het hebben van een familieraad en een familievertrouwenspersoon. GGZ Friesland, GGZ InGeest en Altrecht werken actief aan een goed familiebeleid”, aldus Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz. 'Met de bijbehorende site willen we zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten stimuleren om vanuit cliŽnten- en familieperspectief de beste zorg te bieden. Hoe meer sterren op de scorekaart, hoe beter!'

Toekomstige ster
Op 5 november 2012 wordt er weer een Ster uitgereikt: de LPGGz Ster Familie-ervaring. 
De huidige prijswinnaars gaven nu al aan dat ze er alles aan zullen doen om ook die LPGGz
Ster in de wacht te slepen. LPGGz hoopt dat www.lpggzsterren.nl een stimulans is voor andere aanbieders om zoveel mogelijk sterren te scoren op verschillende onderdelen.

foto uitreiking GGz Friesland
foto uitreiking GGz Ingeest
foto uitreiking Altrecht

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 3-4-2012 12:39