MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie LPGGz over debat n.a.v. dood Raymond Westendorp
2 april 2012

Slechts ťťn motie van de zeven moties die de Tweede Kamer besprak tijdens het VAO op 27 maart is aangenomen. Namelijk dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg minder terughoudend is met het gebruik van tuchtrecht. Dat is het magere resultaat van het debat naar aanleiding van de dood van Raymond Westendorp in 2009. Minister Schippers geeft toe dat de zorg aan Raymond bij Dimence en het Deventer ziekenhuis onder de maat is geweest, hetgeen hem noodlottig is geworden. Minister Schippers stelt verder een extern onderzoek in naar de organisatie van de IGZ en daarmee lijkt de kous af te zijn.

De Inspectie had volgens het Platform eerder vinger aan de pols moeten houden en kordater in moeten grijpen. Ook had de Inspectie meer moeite moeten doen om de verantwoordelijke behandelaars voor de tuchtrechter te slepen.

Mogelijk dat het OM nog beslist tot een strafrechtelijk onderzoek. Zo niet, dan blijft de achterban van het Platform achter met de boodschap dat een patiŽnt in de ggz dood kan gaan door gebrek aan goede zorg en dat dit geen consequenties heeft voor de betreffende hulpverleners.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-4-2012 16:11