MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz pleit voor snelle invoering onafhankelijke Geschillencommissie Zorg
12 april 2012

 

Landelijk Platform GGz pleit voor snelle invoering
Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Het Landelijk Platform GGz pleit voor een onafhankelijke geschillencommissie in de gezondheidszorg. Vooruitlopend
op de invoering van de Wet CliŽnt en Zorg wil het LPGGz
dat deze Onafhankelijke Geschillencommissie Zorg uiterlijk
1 januari 2013 in werking treedt en dat alle ggz-aanbieders verplicht zijn aangesloten. De voorbereiding van de invoering van de Wet CliŽnt en Zorg duurt nu al
twee jaar, terwijl de
afhandeling van de klachten nu niet in goede handen is.
Het LPGGz vertegenwoordiger van 950.000 ggz-cliŽnten 
en naastbetrokkenen, vindt dat verontrustend.


Individuele klachtafhandeling
De commissie moet worden belast met het behandelen van individuele klachten van
patiŽnten en ervoor zorgen dat de klacht in overleg met de zorgaanbieder naar tevredenheid
van de patiŽnt wordt afgehandeld. Bovendien moet deze onafhankelijke geschillencommissie
in staat worden gesteld om onafhankelijk onderzoek te doen, waarheidsbevinding en een dwingend advies te geven aan de Inspectie om in te grijpen als dat nodig is. Inzichtelijk
moet worden op welke schadevergoeding een patiŽnt recht heeft bij eventuele fouten die
gemaakt worden. Maar ook moet worden geregeld wat de consequenties zijn voor de
betreffende zorgaanbieder of hulpverlener bij falen.

Tros Radar presenteerde maandagavond 2 april 2012 het rapport aan de Minister http://www.trosradar.nl/r/

________________________________________________________________
Noot voor de redactie
Voor persvragen kunt u contact opnemen met Mirjam Drost
persvoorlichter Landelijk Platform GGz (06) 199 73 092

Persbericht: LPGGz pleit voor snelle invoering onafhankelijke Geschillencommissie Zorg

Reacties in de media

Tros Radar: Inspectie voor de gezondheidszorg
Telegraaf: Commissie voor zorgklachten
Volkskrant: Commissie voor individuele zorgklachten
Trouw: Commissie voor individuele zorgklachten
RTL Nieuws: Commissie voor zorgklachten
De Weekkrant
Nieuwsbank


 

  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-4-2012 13:13