MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Bestuurlijk Akkoord
12 april 2012

Bestuurlijk Akkoord 

Het Landelijk Platform LPGGz participeert in een landelijk
overleg van de ggz-top (het ministerie van VWS, GGZ Nederland, NVvP, ZN, NZA en beroepsverenigingen) om te komen tot
een bestuurlijk akkoord ggz. Hier worden nieuwe lijnen uitgezet voor een toekomstbestendige, betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede ggz. De onderhandelingen zijn nog in volle
gang maar we verwachten dat het akkoord dit voorjaar nog
wordt bereikt. Zodra de concepttekst bekend is bespreekt het
LPGGz die met haar achterban. De ALV moet besluiten of
het LPGGz dit akkoord kan ondertekenen. Zodra er meer
duidelijkheid is over de planning en het tijdstip van afronding
zal een extra ALV worden gepland.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 12-4-2012 14:13