MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Aanbod van de Kanteling voor Wmo-raden en belangenbehartigers.
18 april 2012


Netwerkbijeenkomsten ‘lokale themometer Kanteling’ en advies op maat
In 2012 hebben we de gelegenheid om het kantelingsproces in uw gemeente verder te ondersteunen. Dat doen we door Wmo-raden en lokale/regionale belangenbehartigers te ondersteunen om de Kanteling op de agenda te zetten bij uw gemeenten en zorg- en welzijn aanbieders. Wmo-raden en lokale/regionale belangenbehartigers ondersteunen we daarnaast met inhoudelijk en procesmatig advies. De adviseurs Kanteling willen u graag van dienst zijn.

Hoe staan de zaken in uw gemeente ervoor ? Wilt u advies op maat?
Het team van de adviseurs Kanteling staat klaar om als procesbegeleider lokaal de stand van zaken op te maken. In een netwerkbijeenkomst waar de partijen bij elkaar gebracht zijn gaan we in op:
- hoe staat het met de Kanteling in uw gemeente
- waar liggen nog zorgen en aandachtspunten
- welke vervolgafspraken kunnen met elkaar gemaakt worden.

Wmo-raden en lokale/regionale belangenbehartigers kunnen gericht advies krijgen op vragen die aansluiten bij het lokale proces.

Tot eind 2012 is het mogelijk de netwerkbijeenkomsten ’lokale thermometer Kanteling’ te ondersteunen.

Wacht niet te lang. Meldt u aan bij Klaske Bos , 030-2916622 of neem contact op met een adviseur:
- Emmy van Brakel:
- Trudy Jansen:
- Jan Martens   

 

Folder Wmo raden en lokale belangenbehartigers

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-4-2012 16:01