MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie van het LPGGz op wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ zorg (TK 33109).
18 april 2012

Het LPGGz heeft kennis genomen van het wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ zorg (TK 33109), waardoor cliŽnten in de AWBZ verblijfszorg afdwingbare rechten krijgen en duidelijke afspraken kunnen maken met een zorgaanbieder over hun wensen en voorkeuren betreffende hun kwaliteit van leven. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet de positie van cliŽnten in de AWBZ (langer dan drie maanden verblijf) versterken.

bijlage: brief

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 18-4-2012 16:14