MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz geschokt door rapport “Brand in Rivierduinen: veronderstelde veiligheid”.
19 april 2012

Bij Rivierduinen zijn fouten gemaakt. Maar we zijn nog meer geschrokken van het feit dat slechts 2% van de kleine onderzochten instellingen voldoet aan alle wettelijke voorschriften. Dat nu juist in Rivierduinen een ernstige calamiteit voltrok (terwijl deze instelling wel voldeed aan de wettelijke eisen) maakt dit rapport nog zorgwekkender. Het toont aan dat bij zorginstellingen en bestuurders nog onvoldoende focus is op de veiligheid van kwetsbare patiŽnten. Directeur van het LPGGz Marjan ter Avest zegt hierover “brandveiligheid moet topprioriteit krijgen. We verwachten dat GGZ Nederland als belangrijke brancheorganisatie in de GGZ hierin de voortrekkersrol pakt”. In samenwerking met gemeenten en zorginstellingen moet gewerkt worden aan een goed veiligheidssysteem.
Binnen dat kader moeten regelmatig brandveiligheidsoefeningen worden gehouden een integrale aanpak worden ontwikkeld, en de bouwveiligheidsvoorschriften en vergunningverlening worden aangepast zodat de papieren werkelijkheid aansluit bij mogelijke branduitbraken.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-4-2012 14:40