MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Maak kans op de LPGGz Familie Ervarings-Ster 2012
25 april 2012

Wat vindt de familie van uw beleid?

Op 26 maart wonnen GGZ Friesland, Altrecht en GGZ
InGeest de LPGGz Ster Familiebeleid 2012. 
De volgende
stap die het LPGGz wil zetten, is onderzoeken hoe  
familie het familiebeleid zťlf ervaart bij de
instelling waar hun naaste is opgenomen of wordt behandeld. Daar hebben we wat hulp bij nodig....
Stel alles in het werk om als ggz-afdeling, team of locatie 
de LPGGz Ster Familie Ervaring te winnen!


Hoe ervaren familieleden uw familiebeleid?
We zoeken teams, afdelingen en/of locaties in de ggz die zich willen opgeven voor de
LPGGz Ster Familie Ervaring 2012. Wat moeten ze doen om kans te maken op deze
felbegeerde prijs? Wij willen hen vragen om vragenlijsten te verspreiden onder familie
van cliŽnten die bij hun in zorg zijn. De vragenlijsten zijn zowel digitaal als in print
beschikbaar.

Wat willen we weten?
Met de vragen inventariseren we de volgende onderdelen waarmee een ggz-afdeling,
-team of -locatie de LPGGz Ster kan verdienen:

                     • informatievoorziening van familie 
                     • betrokkenheid van familie
                     • ondersteuning van familie.

Wat doet u met de ingevulde vragenlijsten?
Aan de online-ingevulde vragenlijsten hoeft u niets te doen; die komen direct bij ons terecht.
U hoeft alleen maar een link naar de online-vragenlijsten onder 'familie-van' te verspreiden.
De printversies moeten worden opgestuurd naar: Landelijk Platform GGz, t.a.v. Lotte Kits, Postbus 13223, 3507 LE Utrecht. Het LPGGz zorgt voor verwerking van alle reacties.

Uitreiking LPGGz Ster Familie Ervaring op 5 november
De teams, afdelingen of locaties die op alle onderdelen goed scoren, krijgen op 5 november tijdens het congres ‘Van familie moet je het hebben’ de LPGGz Ster Familie Ervaring uitgereikt. Bovendien worden alle resultaten bekend gemaakt op de site www.lpggzsterren.nl. Het winnen van een LPGGz Ster levert ook veel publiciteit op. We plaatsen alle goede voorbeelden en best practices op de sterren-website. Hiermee kunnen andere teams hun voordeel doen. Hoe meer teams meedoen, hoe transparanter de zorg wordt en hoe groter de stimulans om familiebeleid
goed uit te voeren. 

Geef u op!                                                                                                                        Wilt u zich als team, locatie of afdeling opgeven? Neem dan contact op met Lotte Kits
van het LPGGz. , 030-2363765. U kunt ook naar dit adres mailen
voor meer informatie.

Belangrijk
De vragenlijst staat vanaf 1 juni tot en met 1 september online.
De printversie en/of de link naar de invulmodule worden per mail aan deelnemers toegestuurd.
Invullen kan uiterlijk tot 1 september 2012. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-6-2012 14:26