MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Nieuw landelijk project LPGGz: sociale activering & werk
8 mei 2012

Sociale Activering en Werk

(Ex)cliŽnten van de ggz of oggz willen graag snel weer aan het
werk of succesvol reÔntegreren. De praktijk is echter weerbarstig. We
rkgevers, reÔntegratiebureaus en gemeenten hebben
vaak te weinig kennis of een vertekend beeld van de doelgroep. 
Daardoor blijft een groot arbeidspotentieel onbenut en krijgen
mensen onvoldoende kans om uit hun isolement te komen. 
Het LPGGz en negen cliŽnten- en familieorganisaties willen
daar verandering in brengen. Zij hebben een project opgesteld
om (ex)ggz-cliŽnten sneller en beter naar werk of dagbesteding
te (bege)leiden.

Opzet project
We brengen in kaart, op basis van ervaringen van ggz-cliŽnten, wat wij verwachten
van re-integratiebureaus en gemeenten en andere partijen. Deze kwaliteitscriteria 
brengen we vervolgens onder de aandacht van werkgevers, jobcoaches, reÔntegratiebureaus, gemeenten en aanbieders van dagbesteding. Werkzoekende
cliŽnten krijgen handvatten om beter beslagen ten ijs te komen. Tenslotte toetsen
we hoe de criteria worden toegepast en in welke mate cliŽnten tevreden zijn over
de arbeidsbemiddeling.

Meer informatie
Het project bouwt voort op de (O)ggz-spiegel waarbij gemeenten zijn getoetst op hun
WMO-beleid. Aan het project 'Sociale Activering en Werk' nemen deel: LPGGz, LSZ,
Geestdrift, NVA, LFOS, DepressieVereniging, Impuls, LOC Zeggenschap in zorg,
LSOVD en de Werkplaats Maatschappelijke Opvang.

Contact
Nic Vos de Wael, projectleider LPGGz,

030 236 3765

Meer informatie over het project

 


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 13:08