MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Even voorstellen: Gerdien Rabbers van Samen Sterk tegen Stigma
3 mei 2012

Samen Sterk tegen Stigma: een heldere boodschap

Tijdens het voorjaarscongres van het NVvP in april 2012 leverde de sponsorloop maar liefst € 8.817,04 op. Aan Marjan ter Avest, directeur LPGGz, de eer om de cheque
in ontvangst te nemen uit handen van NVvP-voorzitter Rutger Jan van der Gaag. Zij gaf het geld meteen door
aan voorzitter Victor Vladar Rivero en programmaleider Gerdien Rabbers van de Stichting Samen Sterk tegen Stigma. De Stichting is mede opgezet door het Landelijk Platform GGz. Wij stellen Gerdien ťn de Stichting graag aan u voor.
 

 

Hoe gaan jullie het aanpakken?
‘We gaan de komende vier jaar een begin maken met het verspreiden van feiten
en ervaringsverhalen. Wat goed werkt, is ervaringsdeskundigen als ambassadeurs
inzetten bij nog te ontwikkelen activiteiten. We gaan ook stigma op de maatschappelijke
agenda zetten door sleutelorganisaties te betrekken en hen te vragen om actief en
aantoonbaar stigma tegen te gaan. Denk aan werkgevers en mensen met een
psychische aandoening die samen een project opstarten. We kijken ook wat andere
partijen doen, sluiten bij hen aan en willen initiatieven verbinden zodat we gezamenlijk
krachtiger worden. We willen zo het taboe rond psychische aandoeningen doorbreken
en de discriminatie verminderen. Maar we weten dat het veel tijd zal kosten om de 
houding van de samenleving ťn van mensen met een psychische aandoening, ten
goede te veranderen'.

Wat werkt volgens jou tegen stigma?
‘Het is niet makkelijk iets te doen aan stigma, maar er zijn wel succesvolle buitenlandse interventies bekend. De meest effectieve manier van stigmabestrijding is direct contact
tussen mensen mťt en zůnder psychische stoornis. Ook het constant herhalen van de boodschap, cliŽnten actief betrekken en gericht ‘schieten’ op verschillende doelgroepen
draagt bij aan stigma-bestrijding.'

Wanneer is de stichting opgericht?
‘19 augustus 2011 is de stichting opgericht door het Landelijk Platform GGz,  
GGZ Nederland, het Fonds Psychische Gezondheid en de NVvP. We hebben plannen
geschreven wat we willen gaan doen om stigma te verminderen. Dit jaar wordt het tijd
voor actie en gaan we de plannen ook uitvoeren. Dit zal geen eenvoudige klus zijn en
de opbrengst van de NVvP-sponsorloop kunnen we dan ook goed gebruiken.’

Wat heb je nodig bij het campagne voeren?
‘Uiteraard hebben we geld nodig om campagne te voeren, anders kunnen we weinig
realiseren. We gaan aan de slag met fondsenwerving. Daar zoeken we hulp bij.
Daarnaast zoeken we ook hulp in natura, in menskracht, het beschikbaar stellen
van netwerken, aandragen van initiatieven en dergelijke.’

Wilt u helpen?
Bel of mail Gerdien Rabbers, projectmanager Stichting Samen Sterk tegen Stigma
op 06-3332 0756 of mail: .

                                 
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief januari 2012

Initiatiefnemers
Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland, Nederlandse Vereniging van Psychiaters, 
Fonds Psychische Gezondheid. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-5-2012 12:43