MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz stelt voorlichtingsfilms over ROM beschikbaar
7 mei 2012

Voorlichtingsfilmpjes over ROM in de praktijk

Het LPGGz heeft in 2011 het project Routine Outcome Measurement (ROM) vanuit cliŽntperspectief uitgevoerd.
Een expertgroep bestaande uit twintig ervaringsdeskundigen hebben ROM kritisch onder de loep genomen met de vraag
'Hoe kan dit meetinstrument effectief bijdragen aan het herstel van ggz-cliŽnten'. Dit heeft geleid tot het visiedocument ‘herstellen met ROM’. Bovendien zijn de vragenlijsten die
bij ROM worden gebruikt beoordeeld vanuit cliŽntenperspectief.


ROM in woord en beeld
Om ROM inzichtelijk en begrijpelijk te maken voor zowel cliŽnt als behandelaar, zijn er voorlichtingsfilmpjes gemaakt, gericht op verschillende doelgroepen. Het LPGGz heeft
daar actief aan meegewerkt. We stellen aan belangstellenden gratis 15 usb-sticks of
15 dvd's beschikbaar met daarop de volgende filmpjes:

• Startmeting kind - korte en lange versie
• Vervolgmeting kind - korte en lange versie
• Startmeting adolescent
• Vervolgmeting adolescent
• Startmeting volwassenen - vragenlijst door cliŽnt zelf in te vullen
• Vervolgmeting volwassenen - vragenlijst door cliŽnt zelf in te vullen
• Observatielijst volwassenen
• CliŽntenraad

Interesse in de filmpjes?
Neem dan contact op met Lotte Kits, , 030-2363765

Downloads
Visiedocument 'Herstellen met ROM'
Beoordeling instrumentarium vanuit cliŽntenperspectief

Meer informatie over ROMDe filmpjes zijn gemaakt in samenwerking met het LPGGz, het Centrum voor Zorgmonitoring
en een drietal jeugdzorginstellingen. Ook ZonMW heeft financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de filmpjes. Ggz-instellingen die belangstelling hebben voor de voorlichtingsfilmpjes, worden verwezen naar de website van GGZ Nederland.


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-5-2012 14:46