MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie
11 juni 2012

Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie

De Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie bestaat uit koepelorganisaties LPGGz, NPCF, CG-Raad, ActiZ en acht andere organisaties in het maat-schappelijke veld. Zij hebben politieke partijen opgeroepen om in hun verkiezingsprogramma’s
te kiezen voor eigen regie. Eigen regie is een duurzaam en houdbaar stelsel voor zorg en maatschappelijke ondersteuning op alle levens-
gebieden. Daarbij wordt uitgegaan van de behoeften, eigen regie en eigen kracht van mensen.                              
 

 

Meer informatie: Position Paper Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie

Deelnemers Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie
ActiZ, organisatie van zorgondernemers, Aad Koster, directeur
BTN, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Jan Verschuren, directeur
BVKZ, Branchevereniging Kleinschalige Zorg, Mark van Barschot, voorzitter
CG-Raad, Angelique van Dam, interim-directeur
CSO, Wim van Minnen, directeur
LOC Zeggenschap in zorg, Yvonne van Gilse, directeur-bestuurder
LPGGz, Landelijk Platform GGz, Marjan ter Avest, directeur
MEE Nederland, Jan de Vries, directeur
Mezzo, Jan Anne van Dijk, waarnemend directeur
NPCF, Wilna Wind, algemeen directeur
Per Saldo, Aline Saers, directeur
Platform VG, Wim Drooger, directeur

Position Paper Maatschappelijke Coalitie Eigen Regie, 25 mei 2012
Lees ook Inbreng Verkiezingen 10-puntenplan LPGGz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-6-2012 11:21