MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Transitieprogramma 'Aandacht voor iedereen'
8 juni 2012

Ontwikkelingen in de WMO


De WMO gaat in 2013 ingrijpend veranderen.
De financiering en uitvoering van extramurale begeleiding wordt vanuit de AWBZ naar de WMO overgeheveld. Daardoor krijgen gemeenten er belangrijke taken bij. Zij moeten zelf gaan beoordelen welke zorg en begeleiding kwetsbare burgers nodig hebben. Dat biedt kansen, maar er zijn ook knelpunten; veel  gemeenten kennen deze nieuwe groep kwetsbare burgers niet goed. De Koepel WMO-raden heeft samen met tien patiŽnten-, gehandicapten- en ouderen-
organisaties een programma opgesteld: 'Aandacht voor iedereen'. 
Daarin formuleren zij hoe hun gemeenschappelijke (ervarings)kennis
optimaal benut kan worden bij de vormgeving van de WMO-2013 in
de lokale praktijk.

Krachtenbundeling
In het programma 'Aandacht voor iedereen' wordt alle beschikbare kennis gebundeld
om de gemeentelijke WMO toekomstbestendig te maken. Zo worden WMO-raden
en belangenbehartigers eerst goed geÔnformeerd. Wat betekent de transitie voor
gemeenten? Wat zijn de gevolgen voor cliŽnten? Welke processen lopen er op dit
moment? En welke ondersteuning biedt het transitieprogramma 'Aandacht voor iedereen'?
Het programma wordt gefinancierd door VWS en loopt van maart 2012 tot medio 2014.

Meer informatie over het programma 'Aandacht voor iedereen'
Toolkit

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-6-2012 11:44