MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz wijst wetsvoorstel en advies Raad van State af
15 juni 2012

... en presenteert alternatief in 10-puntenplan voor de verkiezingen

De Tweede Kamer vergaderde maandag 18 juni j.l. over
eigen betalingen in de zorg in het kader van het stabiliteits-programma 2013. Het voorstel uit het Begrotingsakkoord
2013 houdt onder andere in dat verzekerden met een inkomen van niet meer dan 110% van het sociaal minimum, een tegemoetkoming krijgen in de eigen bijdrage voor behandeling in de tweedelijns ggz. Het Landelijk Platform GGz wijst de eenzijdige bijdrage in dit voorstel af vanwege
het discriminerende karakter voor ggz-cliŽnten en presenteert
een alternatief in haar 10-punten verkiezingsplan. Dit plan
is onlangs aan alle politieke partijen gestuurd.

                                                                                                       Persbericht

Betrouwbaarheid politiek
Tijdens de manifestatie op het Malieveld in Den Haag 29 juni 2011, hebben politieke
partijen (de Christen Unie, Groen Links, D’66, de SP en de PvdA) zich duidelijk en
principieel uitgesproken over het discriminerende karakter en over het afschaffen van
de eigen bijdrage in de tweedelijns-ggz. Het motto was: 1,2,3 van tafel! Tijdens de
toespraak van minister Schippers scandeerden duizenden demonstranten deze leuze,
die daarna werd overgenomen door verschillende politieke partijen. Wij hopen dat
deze partijen zich nog steeds verbonden voelen met de toen gedane toezeggingen. 

LPGGz biedt beter alternatief voor eigen bijdrage
Het Landelijk Platform GGz presenteerde onlangs aan alle landelijke politieke partijen
haar 10-puntenplan voor de verkiezingen 2012, met de vraag om deze punten mee te
nemen in hun verkiezingsprogramma’s 2012.

Eigen bijdrage ggz en eigen betalingen algemeen
Met de invoering van de eigen bijdrage in de ggz worden ongeveer 1 miljoen mensen in
Nederland gediscrimineerd. De eigen bijdrage gaat in tegen het grondprincipe van gelijke behandeling. Of je nu een lichamelijke of geestelijke aandoening hebt, patiŽnten moeten
gelijke rechten hebben ťn krijgen. Zorg moet toegankelijk zijn en betaalbaar voor iedereen.
Of je nu lijdt aan kanker of schizofrenie, een gebroken been hebt of een zware depressie.
De specifieke eigen bijdrage wekt bovendien de suggestie dat patiŽnten met psychische problematiek een keuze hebben en dat professionele hulp voor hen een luxe is waar ze
ook makkelijk buiten kunnen. Bovendien leidt de eigen bijdrage ertoe dat mensen met
psychische problemen afzien van noodzakelijke zorg omdat ze het niet kunnen betalen.
Dit betekent een extra druk op mantelzorgers en een voorspelbare toename van het
aantal crisissituaties. Eigen betalingen mogen er nooit toe leiden dat een te hoge financiŽle drempel wordt opgeworpen voor noodzakelijke zorg. Een eigen bijdrage alleen in de ggz
is daarom onacceptabel, zeker in combinatie met de verhoging van het eigen risico naar
€ 220,- naar € 350,-.

Wensen voor komende kabinetsperiode
- Afschaffing eenzijdige eigen bijdrage in de ggz, want deze is discriminerend en stigmatiserend.
- Beperking van het eigen risico; € 350,- is voor veel mensen te hoog.
- Maatregelen tegen stapeling van eigen kosten en betalingen voor mensen met (chronische)
  aandoeningen. 


Voortdurende onduidelijkheid: nieuwste cijfers Meldactie Eigen Bijdrage
De voortdurende onduidelijkheid over de al dan niet (gedeeltelijke) intrekking van de eigen
bijdrage in de ggz, leidt tot veel onzekerheid bij de bijna 1 miljoen ggz-cliŽnten. Het Landelijk Platform GGz krijgt dagelijks vele verontrustende signalen binnen. Uit de nieuwste cijfers van
Meld je Zorg, het eigen meldpunt van het LPGGz, blijkt dat 50% van de cliŽnten de maatregel
van de eigen bijdrage onduidelijk vindt. Maar liefst 62% komt in de financiŽle problemen.
Het Landelijk Platform GGz is van mening dat de politiek snel duidelijkheid moet verschaffen
en pleit voor overname van het alternatieve voorstel van het Landelijk Platform GGz uit haar
10-punten verkiezingsplan.

Persbericht: LPGGz wijst advies RvS af  15-06-2012
PSY - LPGGz blijft fel tegen eigen bijdrage 18-06-2012
_________________________________________________________________________
Noot voor de redactie: voor persvragen kunt u contact opnemen met Mirjam Drost:
persvoorlichter Landelijk Platform GGz: 06-19973092


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-7-2012 17:35