MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Landelijk Platform GGz ondertekent breed ggz-akkoord
18 juni 2012

Landelijk Platform GGz ondertekent breed akkoord -ggz

Het Landelijk Platform GGz heeft op 18 juni samen met zorgaanbieders, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars
met minister Schippers (VWS) een
bestuurlijk akkoord gesloten over de toekomst van de ggz. Marjan ter Avest is blij: ‘Het is ons gelukt om in deze tijd van bezuinigingen gezamenlijk een grote stap voorwaarts te zetten voor
betere zorg en hulpverlening aan ggz-cliŽnten.'

                                                                                         Bestuurlijk Akkoord 2012

LPGGz tevreden over akkoord
Met de ggz-sector zijn ambities geformuleerd voor een toekomstbestendige en
betaalbare geestelijke gezondheidszorg. Het LPGGz is verheugd dat in het akkoord
de cliŽnt en familie centraal staan: de zorg wordt zo dicht mogelijk rondom de cliŽnt
georganiseerd. Ambulantisering en zelfmanagement worden gestimuleerd; de
behandelaar bepaalt samen met de cliŽnt en familie hoe de behandeling wordt
ingevuld. Er zal meer aandacht zijn voor preventie, e-health, nazorg en terugval-
preventie. Stigmatisering zal in een gezamenlijk programma met cliŽntenorganisaties,
zorgverzekeraars en zorgaanbieders worden aangepakt.

Transparantie
De sector is bereid om volledig transparant te zijn over zorgkosten, effectiviteit en
klantwaardering. PatiŽntenorganisaties krijgen de beschikking over kwaliteitsgegevens,
zodat zij patiŽnten kunnen informeren bij het kiezen van een goede aanbieder.

Geen eenzame opsluiting meer
Eenzame opsluiting wordt verleden tijd. Zorginstellingen stellen vergelijkbare gegevens beschikbaar over dwangbehandeling en separatie. Daarnaast heeft men sectorbreed de herstelbenadering omarmd; cliŽnten worden straks vaker in de thuissituatie behandeld
in plaats van in instellingen.

Huisarts wordt poortwachter
De eerstelijnszorg wordt uitgebreid en versterkt. De rol van de huisarts wordt die van
poortwachter door de ggz-zorgvraag in de eerste lijn goed op te vangen. Huisartsen
krijgen betere mogelijkheden om ggz-expertise te raadplegen. Mensen met lichte
klachten krijgen een lichte behandeling. Specialistische hulp wordt snel ingeroepen;
dat kan klachtenverergering voorkomen. Na de tweedelijnszorg komt top-klinische
ggz-zorg voor extreme zorgvragers. Deze getrapte aanpak van ggz-problematiek
voorkomt dat cliŽnten van het kastje naar de muur worden gestuurd en gaan zwerven
in de ggz.

Afspraken huisartsen en gemeenten
Het risico op het ontstaan van crisissituaties, vereenzaming en overbelasting van
familie/naasten, blijft aanwezig. Gemeenten en huisartsen zijn onmisbare partijen
bij adequate zorg en begeleiding in de thuissituatie. Huisartsen hebben zich inmiddels aangesloten bij de afspraken in het akkoord. Met de gemeenten willen LPGGz en de
andere akkoordpartijen spoedig om de tafel om nadere afspraken te maken.

Strijden tegen eigen bijdrage ggz
De eenzijdige eigen bijdrage in de ggz is nog niet van tafel, ondanks de kosten-
besparende maatregelen die in het akkoord staan. Onze hoop is nu gevestigd op
de verkiezingen en een nieuw regeerakkoord. Ten aanzien van de eigen bijdrage
in de ggz zullen we de strijd niet opgeven. In ons 10-punten verkiezingenplan hebben
we alternatieven gepresenteerd voor de eigen bijdrage. Dat plan hebben we aan alle
politieke partijen gestuurd. Ook loopt nog een bodemprocedure tegen de Staat
over de eigen bijdrage-ggz.
___________________________________________________________________

Bestuurlijk Akkoord  18-06-2012
Persbericht VWS: 'Breed akkoord over toekomst ggz' 18-06-2012
NOS- 8 uur journaal - Interview met Marjan ter Avest 18-06-2012
NU -  Ggz op de schop 18-06-2012
De Gelderlander - Akkoord: ggz op de schop 18-06-2012
Zorgvisie - Minder bedden en meer zelfzorg 18-06-2012

__________________________________________________________________
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Mirjam Drost,
persvoorlichter Landelijk Platform GGz
06-19973092 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 24-7-2012 17:24