MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Akkoord over Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden ggz
28 juni 2012

Meer duidelijkheid voor ggz-cliŽnten dankzij 
Tweezijdige Leveringsvoorwaarden


Het Landelijk Platform GGz, GGZ Nederland en de Consumentenbond zijn in SER verband tot een akkoord
gekomen over de Algemene Leveringsvoorwaarden in
de ggz. Per 1 juli 2012 worden de Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden geÔntroduceerd waarin afspraken
zijn vastgelegd over rechten en plichten van patiŽnt en zorginstelling. Voorgenoemde partijen zijn blij met de
afspraken omdat de wederzijdse verwachtingen tussen
patiŽnten en zorgaanbieder duidelijker zijn. Voor de patiŽnt betekent het dat
wanneer de afspraken door de zorgaanbieder niet worden nagekomen, deze
via de Algemene Leveringsvoorwaarden kunnen worden afgedwongen bij een geschillen-commissie of via de rechter. De Leveringsvoorwaarden zijn bindend
en gelden voor alle zorginstellingen die aangesloten zijn bij GGZ Nederland,
zowel bij kortdurende en langdurige zorgverlening.


Het gesloten akkoord levert nog andere belangrijke winstpunten op voor zowel patiŽnten
als voor familie:

Aandacht voor familie- en naastbetrokkene
De zorginstelling moet duidelijke afspraken maken met de familie- en/of naastbetrokkenen, bijvoorbeeld over de mate waarin zij betrokken worden bij de zorg. Ook hebben ze recht
op informatie over het zorgtraject en wordt vastgelegd welke ondersteuning de familie en naastbetrokkenen zelf nodig hebben bijvoorbeeld in de thuissituatie.

Verbeterde informatievoorziening
Door de informatievoorziening te faseren krijgt de patiŽnt begrijpelijke en relevante informatie
op het moment dat hij of zij dit nodig heeft. Naast mondelinge informatie moet hier ook schriftelijke informatie over worden gegeven (denk aan folders, informatie op de website).

Zorg op afstand
Nieuwe trend in de ggz is het verlenen van zorg op afstand, zoals therapie via internet.
De algemene voorwaarden regelen dat er duidelijke afspraken gemaakt worden met de
patiŽnt over het contact tussen zorgverlener en patiŽnt, over informatie-uitwisseling en
over medicijngebruik.

Afspraken bij ketenzorg – wie is aanspreekpunt
Als meerdere zorginstellingen of zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling, moet
voor de patiŽnt duidelijk zijn wie het eerste aanspreekpunt is bij de behandeling en wie
de coŲrdinatie heeft. Daarnaast is het essentieel dat zorgverleners onderling goed op de
hoogte zijn van het zorgtraject en tijdig relevante informatie uitwisselen.

Kwaliteit van zorg en veiligheid
De zorginstelling levert verantwoorde zorg op basis van goed zorgverlenerschap. Denk
aan doeltreffende en doelmatig zorg, patiŽntgericht en afgestemd op de reŽle behoefte
van de patiŽnt. De zorg moet tegelijkertijd borg staan voor de veiligheid van patiŽnten
en zorgverleners. De zorginstelling heeft een systeem ter waarborging van veilige zorg
waaronder een veiligheidsmanagement systeem en een systeem ter waarborging van
een veilig medicatiebeleid.

Geschillencommissie
De zorginstellingen zijn verplicht om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie die
bindende uitspraken kan doen wanneer klachten van de patiŽnt niet of onvoldoende
worden opgelost door de zorginstelling.

Conclusie
Het Landelijk Platform GGz en GGZ Nederland zijn blij met de Tweezijdige Algemene
Leveringsvoorwaarden in de ggz. ‘De Tweezijdige Algemene Leveringsvoorwaarden zijn
een verbetering ten opzichte van de bestaande Eenzijdige Algemene Leveringsvoorwaarden, omdat er nu een goede stap is gezet om de (rechts)positie van de patiŽnten en familie
te verbeteren’, zegt Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz.
‘De ggz-sector neemt met deze leveringsvoorwaarden zelf de verantwoordelijkheid om
afspraken te maken met patiŽnten hoe we met elkaar omgaan en wat we van elkaar
mogen verwachten’, aldus Paul van Rooij, directeur van GGZ Nederland. Over een
aantal jaren zullen we deze voorwaarden evalueren en waar nodig bijstellen.

_______________________________________________________________________
Noot voor de redactie

Voor persvragen kunt u contact opnemen met:
Mirjam Drost, persvoorlichter Landelijk Platform GGz,
030-2363765 of  06-19973092
Welmoed van Rijs, persvoorlichter GGZ Nederland, 
033-4608940 of 06-52460394
Femke Risch, woordvoerder a.i. Consumentenbond
070-4454470 of 06-23221285

Persbericht Akkoord over Tweezijdige Leveringsvoorwaarden 28-06-2012
Download hier de Algemene Leveringsvoorwaarden ggz

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 6-7-2012 10:44