MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Extra trainingen patiŽntveiligheid voor cliŽnten- en familieraden
10 augustus 2012


Praktijkgerichte trainingen 'Handen en voeten geven aan patiŽntveiligheid' verlengd!

Onder het motto 'veilige zorg is ieders zorg' bieden het
LPGGz, LOC en SLKF praktijkgerichte trainingen aan.
De training is bestemd voor leden van cliŽnten- en familieraden in de ggz en verslavingszorg die zich willen verdiepen in patiŽntveiligheid. We werken vanuit de dagelijkse realiteit van cliŽnten. De training gaat over thema’s die voor cliŽnten zelf van belang zijn zoals medicatie-veiligheid, dwang & drang en suÔcidepreventie. 
Vanwege grote belangstelling zijn er extra trainingen gepland in oktober en november.
Inschrijven voor de training van september is niet meer mogelijk.

PatiŽntveiligheid: wat kan een cliŽntenraad/familieraad betekenen?
Veiligheid staat in de zorg hoog op de agenda. Welke kansen biedt dat voor cliŽnten-
en familieraden? Het blijkt dat cliŽnten veel onnodige schade kunnen oplopen in zorg-
organisaties. Vaak gaat het hier om schade door de samenloop van aandoening en tekortkomingen in de organisatie of cultuur van de instelling. GGZ Nederland heeft
daarom het programma ‘PatiŽntveiligheid in de ggz’ ontworpen, het LPGGz participeert
hierin. Het programma beoogt de patiŽntveiligheid in de ggz verder te verbeteren,
waarbij inbreng van ervaringskennis van familie- en cliŽntenraden een onmisbare
schakel is.

Thema's en onderwerpen
In de bijeenkomsten komen aan de orde:
PatiŽntveiligheid: we gaan dit begrip verkennen en onderzoeken vanuit
  het perspectief van cliŽnten en familieleden en maken de koppeling naar
  de verschillende thema’s.
Participeren en adviseren: wat wilt u en welke mogelijkheden zijn er om 
  patiŽntveiligheid op de agenda van de instelling te plaatsen?
Strategie en plan van aanpak: wat is wijs, wat past bij uw raad en instelling, 
  welke keuzes horen daarbij?
Communicatie en uitvoering: binnen de eigen raad, naar cliŽnten en familie,
  medewerkers, beleidsmakers en management. We gaan praktisch oefenen 
  met ‘Hoe kun je samen patiŽntveiligheid handen en voeten geven’.

Praktisch
De training is bedoeld voor leden van cliŽnten- en familieraden met minimaal
1 jaar ervaring. Er kunnen maximaal drie leden per raad mee doen aan de training.
Deelnemers betalen € 100,- pp. 'statiegeld' dat na volledige deelname wordt terugbetaald.

Data september
De trainingen vinden plaats op 5 september, 21 september en 5 oktober van
9.30 tot 17.00 uur.

Data oktober
Maandag 8 oktober en dinsdag 23 oktober van 9.30 tot 17.00 uur.
Maandag 19 november is er een terugkommiddag van 12.30 tot 17.00 uur.

Data november
Vrijdag 9 november en woensdag 21 november.
Dinsdag 18 december is er een terugkommiddag van 12.30 tot 17.00 uur.

Inschrijven
zie http://www.loc.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/763


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-8-2012 15:23