MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Werkgroepleden voor richtlijnen gezocht
9 juli 2012

Werkgroepleden voor richtlijnen gezocht:

somatische screening & leefstijl


Het LPGGz is op zoek naar mensen die namens het LPGGz willen participeren in een werkgroep van
het Trimbos-instituut om twee multidisciplinaire
richtlijnen vorm en inhoud te geven: Algemene somatische screening & Leefstijl.1. De werkgroep komt maximaal 5 maal bij elkaar
2. Gedurende de periode september 2012 t/m voorjaar 2014.
3. De bijeenkomsten duren ongeveer drie uur per keer.
3. Er is een vergoeding beschikbaar van € 175,- per bijeenkomst per werkgroeplid.
4. Tussentijds wordt gevraagd per mail te reageren of om uw input te leveren, bijvoorbeeld
    in telefonische vergaderingen.
5. We starten na de zomer van 2012.

Aanmelden uiterlijk voor 1 september 2012
Heeft u belangstelling om namens het LPGGz te participeren in deze werkgroep?
Stuur dan vůůr 1 september 2012 uw motivatie naar  

Achtergrondinformatie
Het Trimbos-instituut is door V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland),
verzocht de gestagneerde ontwikkeling van een viertal richtlijnen in de ggz en vgz op
te pakken en af te ronden met relevante partijen. Deze richtlijnen maken deel uit van
het programma 'Kwaliteitsverbetering somatische zorg aan cliŽnten met een psychische aandoening of een verstandelijke beperking'. Voor de ggz betreft het multidisciplinaire
richtlijnen op het gebied van:
  1. Algemene somatische screening
  2. Leefstijl.

Doel van de richtlijnen
Doel van deze richtlijnen is het bieden van een instrument om met actuele kennis
de kwaliteit van zorg te verbeteren. In de beide richtlijnen staan multidisciplinaire
samenwerking en de praktische uitvoering van de somatische zorg, die veelal door verpleegkundigen zal worden uitgevoerd, voorop.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-7-2012 16:36