MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Wie zou ķ nomineren voor de Hylke van Zwolprijs?
27 augustus 2012

Wie zou ķ nomineren voor de Hylke van Zwolprijs 2012?

In 2012 wordt de ‘Hylke van Zwolprijs’ voor de derde keer
door het Landelijk Platform GGz uitgereikt. Iedereen die
op creatieve en onderscheidende wijze de samenwerking tussen familie, cliŽnten en professionals in de ggz bevorderd, komt ervoor in aanmerking. Dit jaar willen we de prijs graag toekennen aan een ggz-cliŽnt.


Onvergelijkbare inzet
Hylke van Zwol heeft zich onvergetelijk gemaakt door familiebeleid op de ggz-agenda te zetten. Zo was hij was voorzitter van de LSOVD, actief binnen Ypsilon, de eerste familievertrouwens-persoon in Amsterdam en voorzitter
van de werkgroep mantelzorg (nu themagroep familiebeleid) bij het Landelijk Platform GGz.
Hylke was als een spin in het web bezig om iedereen op creatieve wijze met elkaar te
verbinden. De relatie tussen cliŽnt, hulpverlener en familie kon wat hem betrof niet goed
genoeg zijn. Helaas is hij in de zomer van 2008 onverwacht overleden.

De criteria
Omdat wij goed familiebeleid onmisbaar vinden, reiken wij ter nagedachtenis aan Hylke
iedere twee jaar een prijs uit. De prijs wordt steeds aan een van de triadedeelnemers uitgereikt.
In het verleden is de prijs uitgereikt aan Ria Trinks (familielid) en Gee de Wilde (professional).
Deze keer wordt de prijs uitgereikt aan een cliŽnt, die zich heeft ingezet om de volgende
criteria te bevorderen:

    1. de samenwerking tussen familie, cliŽnten en professionals erdoor wordt bevorderd;
    2. de verbinding tussen de verschillende groepen in de ggz erdoor wordt versterkt;
    3. het idee, de methode of de werkwijze origineel en grensverleggend en overdraagbaar
        aan anderen is.

De criteria zijn vastgesteld door de Hylke van Zwol-jury en liggen in het verlengde van de creatieve en inspirerende wijze waarop Hylke uiteenlopende partijen met elkaar wist te verbinden.

De prijs
De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, een oorkonde en publiciteit.

De procedure
Tot 14 september 2012 kunt u personen voordragen. Dat kan zowel online (door het formulier op deze site in te vullen) of gewoon per post. Gebruik dan deze printversie en stuur hem aan ons op. Op 5 november 2012 op het congres “Van familie moet je het hebben” wordt de prijs uitgereikt.

De jury
De jury bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden die de triade vertegenwoordigen.

Wie kunnen worden voorgedragen?
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door iedereen. De kandidaat moet toestemming
voor de kandidaatstelling geven. Een kandidaat mag maximaal aan twee opeenvolgende verkiezingen meedoen.

Hoe moet u iemand voordragen?
Voordragen kan door middel van het formulier op deze pagina. U kunt ook de printversie gebruiken waarop vermeld: naam en adres, de activiteit waarvoor hij/zij/project/groep genomineerd wordt
en een beknopte motivatie van maximaal 1 A4 waarom de kandidaat wordt voorgedragen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
Bytes: 0/0
Tijd: 00:00:00

Meer weten?
Informatie over de prijs kunt u opvragen bij Margriet Paalvast, beleidsmedewerker
familiebeleid en werk & inkomen

Margriet Paalvast
Namens de themagroep familiebeleid

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 28-9-2012 14:50