MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Lidorganisatie Geestdrift stopt
3 september 2012

Landelijk Platform GGz neemt deel taken Geestdrift over

Vereniging Geestdrift heft zichzelf eind van dit jaar op. De vermindering van de subsidie door VWS is daar de oorzaak van. Geestdrift bundelt zowel de belangen van regionale cliŽnten-organisaties als die van individuele ggz-cliŽnten. Het Landelijk Platform GGz zal een aantal taken van Geestdrift overnemen. De Vereniging Geestdrift is begin 2011 ontstaan als een samenvoeging van de CliŽntenbond en VOICE, de bundeling van regionale cliŽntenorganisaties (RCO’s). Door nieuwe subsidieregels van het ministerie van VWS kan de vereniging geen aanspraak meer maken op overheidssubsidie. Daarmee is er onvoldoende financiŽle basis om voort te bestaan.

 

Betere afstemming landelijk, regionaal en lokaal
De RCO’s hebben aangegeven dat zij graag rechtstreeks onder de paraplu van het Landelijk Platform GGz verder willen gaan. Beide partijen zien hier een meerwaarde in, omdat landelijke, regionale en lokale belangenbehartiging dan nog directer op elkaar kunnen worden afgestemd. Deze verbinding is extra welkom met het oog op de aanstaande decentralisaties op het gebied van begeleiding, arbeid en jeugdzorg.

Voortgang
Het Landelijk Platform GGz en Geestdrift zijn nog met elkaar in overleg hoe bepaalde projectactiviteiten van Geestdrift in 2013 kunnen worden voortgezet, eventueel in afgeslankte
vorm. Het gaat met name over de crisiskaart, de website ervaringswijzer.nl en de voorlichtingspool van ervaringsdeskundigen. Belangenbehartiging voor de implementatie van de crisiskaart is en blijft in ieder geval een speerpunt voor het LPGGz.

Laatste der Mohicanen
Met het verdwijnen van Geestdrift valt definitief het doek over de landelijke CliŽntenbond,
ťťn van de oudste (zo niet dť oudste) en strijdbaarste cliŽntenorganisaties in Nederland.
Formeel was de CliŽntenbond al in 2011 opgehouden te bestaan, maar de leden gingen toen
over naar de Vereniging Geestdrift. Gelukkig blijven wel enkele regionale afdelingen van de CliŽntenbond actief. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-10-2012 16:52