MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Extra trainingen patiŽntveiligheid
25 september 2012

Extra trainingen patiŽntveiligheid

Veiligheid in de zorg staat hoog op de agenda, ůůk in de ggz.
Onder het motto 'veilige zorg is ieders zorg' bieden het LPGGz,
LOC en SLKF een praktijkgerichte training aan. De trainingen
zijn bestemd voor leden van cliŽnten- en familieraden in de ggz
en verslavingszorg die zich willen verdiepen in patiŽntveiligheid.
De trainingen gaan over thema’s die voor cliŽnten zelf van belang zijn zoals medicatieveiligheid, dwang & drang en suÔcidepreventie. Vanwege grote belangstelling zijn er extra trainingen gepland in oktober en november. Wees snel, de eerste begint al op 8 oktober.

PatiŽntveiligheid: wat kan een cliŽntenraad/familieraad betekenen?
Welke kansen biedt dat voor cliŽnten- en familieraden? Het blijkt dat cliŽnten veel onnodige schade kunnen oplopen in zorgorganisaties. Vaak gaat het hier om schade door de samenloop van aandoening en tekortkomingen in de organisatie of cultuur van de instelling. GGZ Nederland heeft daarom het programma ‘PatiŽntveiligheid in de ggz’ ontworpen, het LPGGz participeert hierin. Het programma beoogt de patiŽntveiligheid in de ggz verder te verbeteren, waarbij inbreng van ervaringskennis van familie- en cliŽntenraden een onmisbare schakel is.

Thema's en onderwerpen
PatiŽntveiligheid 
  We gaan dit verkennen en onderzoeken vanuit het perspectief van cliŽnten en
  familieleden en maken de koppeling naar de andere thema’s.
Participeren en adviseren
  Wat wilt u en welke mogelijkheden zijn er om patiŽntveiligheid op de agenda van de
  instelling te plaatsen?
Strategie en plan van aanpak 
  Wat is wijs, wat past bij uw raad en instelling, welke keuzes horen daarbij?
Communicatie en uitvoering 
  Binnen de eigen raad, naar cliŽnten en familie, medewerkers, beleidsmakers en
  management. We gaan praktisch oefenen met ‘Hoe kun je samen patiŽntveiligheid
  handen en voeten geven’.

Wie & wat?
De training is bedoeld voor leden van cliŽnten- en familieraden met minimaal
1 jaar ervaring. Er kunnen maximaal drie leden per raad mee doen aan de training.
Deelnemers betalen € 100,- pp. 'statiegeld' dat na volledige deelname wordt terugbetaald.
De locatie wordt bekend gemaakt na inschrijving.

Oktober
Maandag 8 oktober en dinsdag 23 oktober van 9.30 tot 17.00 uur.
Maandag 19 november is er een terugkommiddag van 12.30 tot 17.00 uur.

November
Vrijdag 9 november en woensdag 21 november van 9.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag 18 december is er een terugkommiddag van 12.30 tot 17.00 uur.

Inschrijven
Zie http://www.loc.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/763

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-10-2012 14:12