MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Miljoenennota: stapeling zorgkosten voor ggz-patiŽnten
25 september 2012

Reactie LPGGz op Miljoenennota:
stapeling zorgkosten voor ggz-patiŽnten

De rijksbegroting 2013 laat zoals verwacht weinig verrassingen zien. De maatregelen uit het Lenteakkoord zijn in de begrotingen verwerkt. De nadruk ligt echter te veel op beheersing van de uitgaven en lastenstijgingen voor burgers
en te weinig op de noodzakelijke vernieuwing en samenhang. Er is met de blik van een boekhouder naar zorg en participatie gekeken, aldus het Landelijk Platform GGz in een
reactie
op de Miljoenennota.

 

Het LPGGz heeft ook met de CG-Raad, het NPCF en de Platform VG een gezamenlijke reactie op de Miljoenennota aan de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste punten in deze reactie zijn:
de stapeling van kosten voor mensen met een aandoening, het onzorgvuldig knippen in de verzekerde aanspraken en het waarborgen van kwaliteit in de langdurige zorg. Het zorgen voor betaalbaarheid, toegankelijkheid en participatie vraagt visie en durf van politici.

Miljoenennota 2013
Reactie LPGGz op de Miljoenennota 2013
Reactie patiŽntenorganisaties op de Miljoenennota 2013


 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-10-2012 14:37