MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Brief van LPGGz naar informateurs en fractievoorzitters
26 september 2012


Hou zorg voor ggz-cliŽnt betaalbaar!

Het Landelijk Platform GGz heeft op 20 september jl. een
brief gestuurd aan de informateurs en de fractievoorzitters
van de PvdA en VVD. Daarin pleit het Landelijk Platform GGz ervoor om de zorg voor ggz-cliŽnten betaalbaar en toegankelijk
te houden. Ook wil het Platform dat de ggz-specifieke eigen bijdrage definitief wordt afgeschaft. Tevens presenteerde
het Landelijk Platform GGz haar 11-punten plan met daarin
ondermeer aandacht voor het verzekerde pakket.

 

Doorschuiven van problemen naar de toekomst
Het onzorgvuldig snijden in het basispakket levert op korte termijn besparingen op,
maar betekent op langere termijn meer persoonlijke en maatschappelijke problemen 
en meer kosten. Het LPGGz waarschuwt voor het toepassen van een strikt eenzijdig
medisch model waarbij onvoldoende oog is voor het effect van behandelingen op de
kwaliteit van leven, voor de continue keten van zorg en voor participatiemogelijkheden.

Download hier de brief aan de formateurs
Lees ook de reactie van het LPGGz op de Miljoenenota 2013
Lees ook de gezamenlijke reactie van het LPGGz, Platform VG, CG-Raad en de NPCF

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-10-2012 14:35