MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz viert succes: eigen bijdrage definitief van tafel
1 oktober 2012


LPGGz viert succes: eigen bijdrage ggz definitief van tafel

Maandag 1 oktober jl. maakten de partijleiders 
Samsom (PvdA) en Rutte (VVD) tijdens een pers-conferentie bekend dat de eigen bijdrage voor de
ggz definitief van tafel gaat. PatiŽnten en familieleden zijn opgelucht en blij met het schrappen van de eigen bijdrage in de ggz. Het Landelijk Platform GGz viert samen met haar achterban (20 cliŽnten- en familie
organisaties in de ggz) dit enorme succes. 'Het schrappen van deze maatregel betekent dat pas nu, na twee jaar strijd, het discriminerende en stigmatiserende effect van deze maatregel in politiek Den Haag wordt erkend', aldus Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz. Ook politiek Den Haag erkent nu dat mensen met psychische problemen geen tweederangs patiŽnten zijn.

Strijdbijl nog niet begraven
De strijd tegen de eigen bijdrage in de ggz begon met de protestactie op het Malieveld
in juni 2011, toen de ggz-sector met tienduizend man protesteerde tegen deze onrechtvaardige maatregel van minister Schippers. Het Landelijk Platform GGz is begin dit jaar een bodem-procedure tegen de staat gestart, samen met andere partners in de ggz waaronder GGZ Nederland, het NVvP en het NVP. De openbare zitting vindt op 15 oktober a.s. om 9.30
plaats in Den Haag en deze gaat gewoon door. 'Zolang nog niet alle feiten bekend zijn, en
er geen definitief akkoord is, zullen wij de strijdbijl nog niet begraven', aldus het Landelijk
Platform GGz.

Terugwerkende kracht
Op donderdag 4 oktober verscheen er een artikel in Trouw waarin Marjan ter Avest er
voor pleit dat de eigen bijdrage met terugwerkende kracht ongedaan wordt gemaakt.
'Anders dan de langstudeerboete voor studenten, die met terugwerkende kracht is terug-
gedraaid, geldt de eigen bijdrage voor de ggz nog wel dit jaar. Terwijl nog nauwelijks duidelijk
is hoe deze wordt geÔnd. Bovendien krijg je de rare situatie dat mensen met hun behandeling
gaan wachten tot 1 januari 2013 om zo de eigen bijdrage te omzeilen'.

Download hier het artikel van Trouw, 04-10-2012 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 4-10-2012 12:01