MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Rechtszaak eigen bijdrage wordt aangehouden
9 oktober 2012

Rechtszaak eigen bijdrage wordt aangehouden

De voorgenomen rechtszaak op 15 oktober a.s.
wordt aangehouden. Dat is vandaag besloten
na intensief overleg tussen het Landelijk Platform
GGz, GGZ Nederland, NVvP en het NVP. Aanleiding
is het deelakkoord dat de VVD en PvdA vorige week sloten. Daarin is opgenomen dat de eigen bijdrage
in de ggz per 1 januari 2013 wordt afgeschaft. In het licht van de ontwikkelingen van het regeerakkoord
lijkt het nu niet zinvol om op 15 oktober een zitting te laten doorgaan. "We gaan de rechtszaak niet stopzetten omdat we graag 'eerst willen zien en dan willen geloven', zegt Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz. De komende periode gaat het Landelijk Platform GGz samen met deze en andere partners in de zorg en de politiek om tafel
om ook de eigen bijdrage met terugwerkende kracht, dus per 1 januari 2012, van
tafel te krijgen. De nieuwe zittingsdatum wordt begin 2013 bepaald.


Nog niet opgelost
Hoewel het LPGGz blij is dat de eigen bijdrage per 2013 komt te vervallen, wil ze ook een oplossing voor mensen die in 2012 een eigen bijdrage betaalden of die vanwege de eigen
bijdrage afzagen van zorg. “We willen de politiek nog een kans geven om met een oplossing
te komen,” zegt een woordvoerder van LPGGz. "Als de regel niet met terugwerkende kracht
gaat gelden, dan zetten we de procedure voort.” Lees meer op Skipr

Lees ook het artikel van 4 oktober jl. in Trouw, 'PatiŽnten willen eigen bijdrage 2012 terug'.  

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-10-2012 9:57