MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Presentatie LPGGz-Pilot tijdens Feestelijke kickoff Kwaliteitsinstituut
9 oktober 2012

Feestelijke kickoff Kwaliteitsinstituut 

Landelijk Platform GGz presenteerde plan voor doorontwikkeling Zorgstandaard Depressie
vanuit cliŽnten- en familieperspectief.

Om de kwaliteit en betaalbaarheid van
de zorg voor de toekomst veilig te stellen,
is het belangrijk om te meten en te weten
wat goede zorg feitelijk is. Daarom werd
in 2011 door VWS al het initiatief genomen
om in 2013 een Kwaliteitsinstituut voor
de zorg te realiseren. Het instituut gaat 
de kwaliteit van de zorg inzichtelijk maken voor patiŽnten, professionals, Inspectie 
en zorgverzekeraars. Het instituut wordt  geÔntegreerd in het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Op dinsdag 
2 oktober jl. vond de feestelijke kickoff plaats waarbij zes organisaties plannen (Pilots) presenteerden om tot kwalitatief betere zorg te komen. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz presenteerde de Pilot voor het doorontwikkelen van de 'Zorgstandaard Depressie' uit 2010. 


Kennis vanuit ggz-cliŽnten

De Concept-Zorgstandaard Depressie uit 2010 moet nog een verdere ontwikkelingsslag
maken. Het Landelijk Platform GGz en de Depressie Vereniging nemen hierbij het initiatief. 
Zij willen daarbij ervaringen met nieuwe, effectievere en kostenefficiŽntere ketenzorg voor
de behandeling van Depressie integreren in de verouderde Zorgstandaard. Daarbij moet de
stem van de ggz-cliŽnt nog beter worden meegenomen. 

Kwaliteitsverbetering in de breedte ťn de diepte
Marjan ter Avest: "Bij kwaliteitsverbetering in de breedte en de diepte, hoort ook dat
betrokken partijen open staan voor elkaar en voor (vernieuwende) bevindingen uit het veld.
We willen tot een nieuwe werkmethode voor de ontwikkeling van zorgstandaarden komen
waarbij partijen elkaar versterken en niet bestrijden. En waarbij het cliŽntenperspectief
niet ondersneeuwt!" 

Pilot: vragen en eindproducten
De Pilot richt zich op de volgende vragen

 • Wat zijn de meest effectieve ťn kostenefficiŽnte interventies in de behandelketen
  van depressie?
 • Hoe kunnen we een optimale zorgketen samenstellen ťn goed laten functioneren?
 • Hoe zorgen we ervoor dat de beste behandelingen ingebed worden bij
  zorgaanbieders en zorgverzekeraars?

De Pilot gaat de volgende eindproducten opleveren:

 • Rapportage met uitgewerkte methodiek om tot een concretisering van een
  zorgstandaard te komen en deze te onderhouden.
 • Simulatiemodellen voor de regiopilots, die bruikbaar zijn voor toekomstige
  analyse van de effectiviteit van interventies, monitoring van pilots en
  extrapolatie naar landelijk niveau.
 • Een set van indicatoren, gericht op de aandoeningspecifieke keten.
 • Een voorstel voor herijking/concretisering van de concept ‘Zorgstandaard Depressie’.

Samen met Significant en het Trimbos Instituut heeft het Landelijk Platform GGz aan
deze Pilot gewerkt. Ook voor de uitvoering wordt met deze organisaties samengewerkt.

Meer over het Kwaliteitsinstituut

Foto: Mark Sassen fotografie
Links: Marjan ter Avest, directeur Landelijk PLatform GGz
Recht: Bert Boer, bestuursvoorzitter CVZ 

 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 11-10-2012 10:47