MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hoe pakken gemeenten decentralisaties aan?
25 oktober 2012

Hoe pakken gemeenten komende decentralisaties aan?

Gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijk-heden in het sociale domein. De komende jaren staan drie grote decentralisaties op stapel op het gebied van begeleiding, arbeid en jeugdzorg. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een visiedocument uitgebracht over een krachtige en samenhangende aanpak van deze decentrali-saties. 'Bouwen op de kracht van burgers' is de
titel van het document dat nadrukkelijk als input voor de kabinetsformatie wordt gepresenteerd.

Visie op jeugd-ggz blijft onderbelicht
In de VNG-visie zitten enkele belangrijke nieuwe elementen zoals uitbreiding van
de compensatieplicht naar het terrein van arbeidsondersteuning en een tijdelijke
doeluitkering aan gemeenten voor het gehele sociale domein. Op andere gebieden
levert het visiedocument nog weinig helderheid op. Zo blijft het onduidelijk wat de
positie van de jeugd-ggz bij gemeenten zou worden. Het LPGGz blijft van mening
dat de gemeenten zich het best kunnen concentreren op het sociale domein en
dat de curatieve jeugd-ggz in het zorgdomein (AWBZ en ZVW) blijft. Het LPGGz
zal het visiedocument van de VNG de komende maanden met lidorganisaties en
RCO’s nader bespreken.

Download hier het VNG-visiedocument 'Bouwen op de kracht van burgers'

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-10-2012 12:24