MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Gratis training patiŽntveiligheid: 9 november laatste kans!
26 oktober 2012

Laatste training patiŽntveiligheid start 9 november

Op 9 november start de laatste gratis training patiŽntveiligheid. Inschrijven kan nog steeds. Deelnemers aan eerdere trainingen waren enthousiast over de praktische handvatten die zij kregen aangereikt.  Het LPGGz, LOC en SLKF bieden deze praktijkgerichte training aan. De trainingen zijn bestemd voor leden van cliŽnten-
en familieraden in de ggz en verslavingszorg die zich willen verdiepen in patiŽntveiligheid. Veiligheid in de zorg staat immers hoog op de agenda, ůůk in de ggz. De trainingen gaan over thema’s die voor cliŽnten zelf van belang zijn zoals medicatieveiligheid,
dwang & drang en suÔcidepreventie.

PatiŽntveiligheid: wat kan een cliŽntenraad/familieraad betekenen?
Welke kansen biedt dat voor cliŽnten- en familieraden? Het blijkt dat cliŽnten veel onnodige schade kunnen oplopen in zorgorganisaties. Vaak gaat het hier om schade door de samenloop van aandoening en tekortkomingen in de organisatie of cultuur van de instelling. GGZ Nederland heeft daarom het programma ‘PatiŽntveiligheid in de ggz’ ontworpen, het LPGGz participeert hierin. Het programma beoogt de patiŽntveiligheid in de ggz verder te verbeteren, waarbij inbreng van ervaringskennis van familie- en cliŽntenraden een onmisbare schakel is.

Thema's en onderwerpen
PatiŽntveiligheid 
  We gaan dit verkennen en onderzoeken vanuit het perspectief van cliŽnten en
  familieleden en maken de koppeling naar de andere thema’s.
Participeren en adviseren
  Wat wilt u en welke mogelijkheden zijn er om patiŽntveiligheid op de agenda van de
  instelling te plaatsen?
Strategie en plan van aanpak 
  Wat is wijs, wat past bij uw raad en instelling, welke keuzes horen daarbij?
Communicatie en uitvoering 
  Binnen de eigen raad, naar cliŽnten en familie, medewerkers, beleidsmakers en
  management. We gaan praktisch oefenen met ‘Hoe kun je samen patiŽntveiligheid
  handen en voeten geven’.

Wie & wat?
De training bestaat uit drie dagen en is bedoeld voor leden van cliŽnten- en familieraden
met minimaal1 jaar ervaring. Er kunnen maximaal drie leden per raad mee doen aan de
training. Deelnemers betalen € 100,- pp. 'statiegeld' dat na volledige deelname wordt
terugbetaald. De locatie wordt bekend gemaakt na inschrijving.

Data
Vrijdag 9 november en woensdag 21 november van 9.30 tot 17.00 uur.
Dinsdag 18 december is er een terugkommiddag van 12.30 tot 17.00 uur.

Inschrijven
Zie http://www.loc.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/763

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-10-2012 15:38