MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz kritisch over VWS-begroting 2013
30 oktober 2012

LPGGz kritisch over de VWS-begroting 2013

 

Het kamerdebat over de VWS-begroting staat geagendeerd voor 6, 7 en 8 november a.s.
Het zou wel eens kunnen zijn dat er dan al een nieuw Regeerakkoord ligt, maar met
deze lijst nemen we vanuit onze visie vast een voorschot op onze wensen voor de
komende jaren.

De volgende punten noemen we
1. Snelle ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking.
2. Versteviging van de positie van de cliŽnt in zelfregie, medezeggenschap en
    keuzemogelijkheden.
3. Consequent investeren in preventie, zowel in het bevorderen van een gezonde
    leefstijl als in de op herstel gerichte of terugvalpreventie.
4. Organisatie van zorg die beter aansluit op de leefwereld van de patiŽnt/cliŽnt.
5. Basisverzekering die toegang geeft tot een continuŁm van zorg waarin behoud
    van kwaliteit van leven en gepast gebruik van zorg de vertrekpunten zijn en laat
    de huisarts buiten het eigen risico.
6. Transparantie over verzekerde zorg: dit is een randvoorwaarden voor selectieve zorginkoop.
7. Een eerlijk en eenvoudig systeem van premie-inning en eigen betalingen.
8. Veiligstellen van de positie van de cliŽnt bij extramuralisering en monitor hierbij
    de gevolgen van extramuralisering.
9. Behoud dagbesteding buiten de instelling.
10. Een stevige positie van de patiŽnten- en cliŽntenorganisaties in het zorgstelsel.
11. Versoepeling van de 10-uurgrens PGB voor mensen met alleen een indicatie begeleiding.
12. Een meer vraaggericht zorgaanbod in de AWBZ.

Gezamenlijke brief aan VWS van 26 oktober 2012 van NPCF, PLatform VG, CG-Raad
en het Landelijk Platform GGz

Meer informatie
Debora Korporaal,


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 27-11-2012 15:10