MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


18 maart 2013 rechtszaak inzake eigen bijdrage ggz!
26 november 2012

Rechtszaak eigen bijdrage: 18 maart 2013!

Het nieuwe regeerakkoord was een grote teleurstelling voor
cliŽnten en familie in de ggz. Begin oktober maakten de PvdA
en VVD nog bekend dat de eigen bijdrage in de ggz zou worden afgeschaft. Nu blijkt deze via een achterdeur toch weer terug
te komen. Weliswaar in een andere vorm, maar het effect is opnieuw discriminerend en stigmatiserend. Het Landelijk Platform GGz laat de rechtszaak tegen de Nederlandse Staat over de eigen bijdrage dan ook doorgaan.
Alle partijen komen voor de rechter op maandag 18 maart 2013 om 9.30 uur in het 
Paleis van Justitie Den Haag. 

 

Tegemoetkoming wordt willekeurig
Ook langs andere weg dreigen ggz-cliŽnten financieel te worden aangepakt. Het nieuwe
kabinet schaft de tegemoetkomingsregelingen voor (chronisch) zieken af. In plaats daarvan
krijgen gemeenten extra middelen voor het bieden van compensatie. Per saldo vindt hier een
forse bezuiniging plaats. Bovendien ontstaat er rechtsongelijkheid wanneer gemeenten gaan bepalen wie in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en zo ja, hoe hoog die tegemoetkoming dan mag zijn.

Afspraken doorkruist
Op een aantal punten doorkruist het regeerakkoord lopende afspraken in het veld. In het bestuurlijk akkoord-ggz is een groei van 2,5% afgesproken. Die wordt nu eenzijdig teruggedraaid naar 2%. In het bestuurlijk akkoord is ook afgesproken dat er een onderzoek zou plaatsvinden naar voor- en nadelen van een overheveling van de gehele langdurige-ggz naar de zorgver-zekeringswet (ZVW). Het nieuwe kabinet wacht dat onderzoek niet af, maar beslist nu al tot overheveling. Het LPGGz wil eerst garanties dat de kwaliteit van de langdurige intramurale zorg gewaarborgd blijft en dat cliŽnten kunnen rekenen op voldoende begeleiding en dagbesteding.
Het Platform maakt zich zorgen over de dagbesteding omdat die in 2014 voor bepaalde groepen wordt stopgezet en pas een jaar later naar de gemeenten wordt overgeheveld. Daardoor ontstaat
er dus een onverantwoord groot gat. Verder lijkt het erop dat het tempo van ambulantisering
wordt opgeschroefd. Bovendien ligt bij de overheveling van AWBZ naar de ZVW risicoselectie
op de loer bij het aangaan van een aanvullende verzekering. Het Platform wil eerst een beeld  hebben van de situatie die hiermee kan ontstaan.

Advies inzake overheveling jeugd-ggz genegeerd
De overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten gaat, als het aan de nieuwe coalitie ligt, gewoon door. Uit niets blijkt dat de onderhandelaars kennis hebben genomen van een recent rapport in opdracht van het ministerie van VWS, waarin de risico’s van deze overheveling zijn benoemd. Het LPGGz vreest voor het recht op zorg en de kwaliteit van zorg voor jeugdigen
met psychische problemen. Bovendien zullen nieuwe schotten ontstaan, onder meer tussen somatische en psychische zorg en tussen jeugdigen ůnder en bůven de 18 jaar. Het LPGGz
ziet meer heil in betere en meer verplichtende samenwerking tussen jeugd-ggz en overige jeugdzorg dan in een stelseloplossing. ___________________________________________________________________________
Noot voor de redactie

Voor vragen kunt u conact opnemen met Mirjam Drost, 
persvoorlichter van het Landelijk platform GGz

06-19973092
030-2363765

Download hier het Persbericht 
Download hier de LPGGz-brief aan PvdA-informateurs Samson en Bos inzake eigen bijdrage.
Downlaod hier de LPGGz-brief aan VVD-informateurs Rutte en Kamp inzake eigen bijdrage.


In de media
NU.nl: Regeerakkoord geconfronteerd met eerste rechtszaak  
NU.nl: Lees ook alle Reacties op het artikel.
NOS: Rechtszaak ggz tegen Rutte II
BNR Radio: ggz sleept Rutte II nu al voor de rechter
Omroep Brabant: ggz stapt naar rechter 
RTL Nieuws
Trouw
Nederlands Dagblad
NRC

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 26-11-2012 15:11