MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Informatiebijeenkomsten extramuralisatie
2 november 2012

Informatiebijeenkomsten extramuralisatie ggz  

Onderdeel van het Begrotingsakkoord is het besluit
om een deel van de intramurale AWBZ-gefinancierde
zorg te extramuraliseren. Extramuraliseren houdt in
dat de zorginstelling de zorg bij de cliŽnt thuis gaat
leveren. Mensen kunnen zo langer thuis blijven wonen. 
Extramuralisatie biedt ook een belangrijke impuls tot
innovaties in de zorg. Het LPGGz is betrokken bij het
overleg en de uitwerking van het extramuraliseren 
in de ggz. Het ministerie van VWS organiseert de
komende maanden informatiebijeenkomsten over
het extramuraliseren van de lichtere zorgzorgzwaarte
pakketten 1 en 2 in de V&V, VG en ggz. 


Gratis toegankelijke regionale bijeenkomsten
Het proces van extramuralisatie vraagt om zorgvuldige afstemming en overleg met het hele zorgveld. Extramuralisatie leidt ook tot vragen van cliŽnten, zorgaanbieders en inkopers van
zorg en ondersteuning. Het ministerie van VWS nodigt geÔnteresseerden uit om hierover
met BZK, CIZ en NZa van gedachten te wisselen. De achterliggende gedachten en
doelstellingen zullen worden uiteengezet en besproken en er zijn workshops. 
Er zijn vier regionale bijeenkomsten op:

  • donderdagmiddag 22 november in Verpleeghuis Bronovo Nebo, Den Haag
  • donderdagochtend 6 december in De Droom, Elst (Gelderland)
  • donderdagmiddag 6 december in ’t Meulenbelt, Almelo
  • donderdagochtend 20 december in Gemeentehuis, Almere

Via de website van ‘In voor Zorg’ kunt u zich aanmelden voor deze informatiebijeenkomsten
van VWS. U vindt er ook het programma, de sprekers en de workshops.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 2-11-2012 14:55