MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Winnaars LPGGz-Sterren Familie Ervaring 2012
5 november 2012

Winnaars LPGGz-Sterren Familie Ervaring 2012

Familiezorg dik in orde bij GGZ-NHN en VIP-team Amsterdam

Wat zijn de ervaringen van familie en in hoeverre zijn zij tevreden over de bejegening van ggz-instellingen of behandelteams? Dat wilde het LPGGz wel eens weten. Daartoe zijn 40 ggz-instellingen en behandelteams uitgedaagd vragenlijsten in te laten vullen door familie. Daarmee maakten zij kans om een LPGGz-Ster Familie-Ervaring te winnen. Tijdens het landelijk congres  ‘Van familie moet je het hebben’ op 5 november jl. in Zwolle mocht het LPGGz maar twee winnaars bekend maken. Het vijfde wijkteam van GGZ NHN en het VIP-team Amsterdam van het AMC
kregen uit handen van Marjan ter Avest, directeur van het LPGGz, een felbegeerde LPGGz-Ster. 

Topscore op vier onderdelen
De winnaars scoorden bij de bevraagde families zeer goed op de volgende punten:
   - bereikbaarheid van contactpersonen binnen instelling of behandelteam;
   - goede informatieverstrekking zowel over de cliŽnt als over de ziekte/aandoening;
   - het optimaal betrekken bij de zorg;
   - attenderen op hulp en ondersteuningsmogelijkheden voor familie.
 Marjan ter Avest (links) reikt een familie-ervaringsster uit aan
het VIP team van AMC-Amsterdam.

Familiegericht

In totaal hebben 40 ggz-teams meegedongen naar een LPGGz-Ster Familie Ervaring.
Zij deelden aan familieleden van cliŽnten vragenlijsten uit. Zo werd een goed beeld gekregen
van de mate van familiegerichtheid van de deelnemende ggz-teams. Elf teams wisten genoeg vragenlijsten van familie te verzamelen om een kans te maken op de LPGGz Ster Familie Ervaring. Het LPGGz deelt sinds 2010 sterren uit. Daarmee streeft het LPGGz naar kwaliteitsverbetering en vergroting van ggz-cliŽnt- en familiegerichtheid bij zorgverzekeraars,
ggz-instellingen en overige organisaties.

Lees meer
And the winners are ...  lees meer over de winnaars
Verslag 'Van familie moet je het hebben' 
Presentatie van Roxanne Vernimmen (PPT)
Families belonen vijfde wijkteam met ster 
Altrecht: Mooie voorbeelden op congres 'Van familie moet je het hebben'.

Kijk voor achtergronden en resultaten op: www.lpggzsterren.nl

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 25-1-2013 10:50