MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Bert Aben wint Hylke van Zwolprijs 2012
9 november 2012

Bert Aben winnaar Hylke van Zwolprijs 2012

'Het luisterend oor is onvervangbaar'

Tijdens het zeer goed bezochte landelijke familiecongres op 5 november jl. ontving
Bert Aben (links op de foto) uit handen van Marjan ter Avest van het Landelijk Platform GGz, de Hylke van Zwolprijs. De prijs bestaat uit een bronzen beeld en een oorkonde.
In zijn dankwoord zei Bert:  ‘Ondanks alle technische mogelijkheden om tegenwoordig met elkaar in contact te zijn, is een luisterend oor ťcht onvervangbaar.’ Dat zijn we dan ook helemaal met Bert eens.

Wie is Bert Aben?
Bert Aben zet zich al jarenlang in om familie, cliŽnten en hulpverleners met elkaar te verbinden. Dat doet hij open, rechtstreeks en concreet. Zo neemt hij de rol van 'naaste' op zich voor 
cliŽnten die zelf geen of weinig naasten hebben. Hij heeft op de barricades gestaan, trok met
een 'isoleercel' naar het Binnenhof en werd in de Libelle uitgebreid geportreteerd, samen met
zijn vrouw. Hij is niet alleen het gezicht van vele verenigingen zoals CliŽntenbond/Voice/Geestdrift en de VMDB. Hij is ook het actief luisterend oor geweest voor tal van ggz-cliŽnten en familie die naar de CliŽntenbond belden met een hulpverzoek of noodkreet. Hij neemt deel aan tal van commissies en is actief in de landelijke Week van de Psychiatrie. Als iemand weet hoe
belangrijk het is om familie te betrekken en te informeren dan is het Bert Aben wel die zich, ondanks zijn beperkte belastbaarheid, onvermoeibaar inzet binnen de ggz-cliŽntenbeweging.  Daarom heeft het LPGGz Bert Aben de Hylke van Zwolprijs 2012 toegekend.

En wie was Hylke van Zwol?
Hylke van Zwol heeft zich onvergetelijk gemaakt door familiebeleid op de ggz-agenda te zetten.
Zo was hij was voorzitter van de LSOVD, actief binnen Ypsilon, de eerste familievertrouwens-persoon in Nederland en voorzitter van de werkgroep mantelzorg (nu themagroep familiebeleid)
bij het LPGGz. Hylke was als een spin in het web bezig om iedereen op creatieve wijze met elkaar te verbinden. De relatie tussen cliŽnt, hulpverlener en familie kon wat hem betrof niet
goed genoeg zijn. Helaas is hij in de zomer van 2008 onverwacht overleden. Reden voor het Platform om te zijner nagedachtenis een prijs naar hem te vernoemen. Deze wordt iedere
twee jaar uitgereikt aan iedereen die op creatieve en onderscheidende wijze de samenwerking tussen familie, cliŽnten en professionals in de ggz bevorderd. In het verleden is de prijs uitgereikt aan Ria Trinks (familielid) en Gee de Wilde (professional). Deze keer wordt de prijs uitgereikt
aan een cliŽnt; Bert Aben.

 

 

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 9-11-2012 16:20