MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


LPGGz verheugd: kamermeerderheid voor ratificatie VN-verdrag
22 november 2012

Kamermeerderheid voor ratificatie VN-verdrag in 2013 

Motie Slob aangenomen

 

Nederland loopt niet langer meer achter als het
gaat om de erkenning van de rechten van mensen
met een beperking. Deze rechten werden al in 2006 vastgelegd in een VN-verdrag; 
hťt antwoord van
de internationale gemeenschap op jarenlange discriminatie, uitsluiting en ontmenselijking van mensen met beperkingen of (chronische) ziekten van psychische, lichamelijke of verstandelijke aard. Het verdrag legt vast dat de grootste minderheidsgroep van de wereld dezelfde rechten en kansen heeft als ieder ander. Het verdrag is inmiddels door 125 landen geratifeerd. Nederland is ťťn
van de laatste landen die het verdrag nog niet heeft geratificeerd. Daarmee bevindt
zij zich in de achterhoede op het gebied van mensenrechten. Daar komt nu verandering in. De Tweede Kamer heeft op 15 november de motie van ChristenUnie-leider ArieSlob unaniem aangenomen dat het VN-verdrag uiterlijk in 2013 geratificeerd moet zijn. Slob diende de motie in tijdens het debat over de regeringsverklaring.


Honorering van belangrijk LPGGz-standpunt
Het Landelijk Platform GGz is verheugd. Ratificatie van het VN-verdrag stond als nummer twee
in het 11-puntenplan van het LPGGz dat op 20 september jongstleden aan de informateurs en
de fractievoorzitters van de PvdA en VVD werd gestuurd. 

Op weg naar werkelijk inclusieve samenleving
De ratificatie is van groot belang. Het geeft mensen met een beperking het wettelijk recht om zonder belemmeringen mee te mogen doen aan de samenleving. Er wordt wettelijk vastgelegd
dat informatie, werk, onderwijs, openbare ruimten en vervoer voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Het verdrag verplicht de ondertekenaars om de sociale en fysieke belemmeringen weg te nemen die mensen met een beperking dagelijks in hun deelname aan de samenleving ervaren. Ratificatie van het VN-verdrag geeft zicht op een werkelijk inclusieve samenleving. 

Alle informatie over het VN-Verdrag kunt u lezen op: vnverdragwaarmaken

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-11-2012 17:10