MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Rapport over inspectie niet mals
22 november 2012

Rapport over Inspectie niet mals

LPGGz onderschrijft conclusies en aanbevelingen van rapport Sorgdrager


De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) presteert ondermaats. Wat de Nederlandse burger allang wist, wordt
nu door een recent rapport naar het functioneren van de Inspectie bevestigd. Aanleiding voor het onderzoek waren
de talloze klachten over trage en inadequate afhandeling
van dossiers en gebrek aan klantvriendelijkheid bij de IGZ. Ook het Landelijk Platform GGz hamerde al langer op een grondig onderzoek naar het disfunctioneren van de inspectie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Edith Schippers van VWS en stond onder leiding van Winnie Sorgdrager. De conclusies zijn niet mals. Er is veel mis.

Vertrouwensbreuk
Het onderzoeksrapport 'Van incident naar effectief toezicht' betreft de afhandeling van incidenten door de Inspectie. In de onderzoekscommissie zaten vertegenwoordigers van patiŽntenorgani-saties en onafhankelijke deskundigen. Zij onderzochten ruim 600 dossiers. Belangrijkste pijnpunt uit het rapport is wel dat er sprake lijkt te zijn van een vertrouwensbreuk. Het verwachtingspatroon van burgers strookt niet met de taak van de IGZ. Burgers verwachten dat de inspectie de behandeling van hun klacht serieus, snel en grondig op zich neemt. De behandeling van individuele klachten is echter volgens de wet een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.
Die is immers ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg. Voor de burger is
niet duidelijk in welke gevallen de inspectie zelf een onderzoek instelt. Ook de dossierafhandeling is met een gemiddelde doorlooptijd van 200 dagen te lang.

Aanbevelingen
Sorgdrager beveelt aan om een advies- en meldpunt in te stellen om burgers te woord te staan,
te adviseren en de weg te wijzen. Ook zegt zij dat IGZ de vele verbeterplannen moet herprioriteren en de tijd moet nemen om veranderingen goed door te voeren. Voorkomen moet worden dat ad hoc naar aanleiding van een incident grote veranderingen worden aangebracht in het takenpakket van de inspectie. Meer stabiliteit in de taken van de IGZ is een belangrijke voorwaarde voor kwaliteit.

Landelijk Platform GGz bewaakt ggz
Het LPGGz onderschrijft de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager: een meer proactieve houding, meer onverwachte bezoeken en tijdig en voortvarend ingrijpen als dat nodig is. Het Platform heeft al jaren geleden aandacht besteed aan de knelpunten bij IGZ wat betreft de ggz. Het LPGGz is verheugd dat alle signalen serieus zijn genomen en dat er gedegen onderzoek
is gedaan. Het Platform verwacht dat de aanbevelingen voor de noodzakelijke verbeteringen bij
de Inspectie voortvarend door minister Schippers worden opgepakt. De Inspectie is immers de waakhond van de kwaliteit van de zorg. Een Inspectie die niet optimaal functioneert kan mogelijke gevaren voor de gezondheid niet tijdig signaleren, met alle gevolgen vandien.

Meer lezen
LPGGz pleit voor snelle invoering onafhankelijke Geschillencommissie Zorg, april 2012
Rapport 'DOORPAKKEN! Organisatieonderzoek naar IGZ, K. van de Steenhoven, 19-11-2012
Rapport 'Van incident naar effectief toezicht' Sorgdrager, 19-11-2012
Persbericht 'Verwachtingen burgers sluiten niet aan op taak Inspectie' 19-11-2012 


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 22-11-2012 17:15