MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie Landelijk Platform GGz op motie Bouwmeester over eigen bijdrage
4 december 2012

 

Reactie Landelijk Platform GGz op motie Bouwmeester
eigen bijdrage ggz

Het Landelijk Platform GGz is zeer verheugd dat onder leiding van Lea Bouwmeester
de PvdA en VVD een motie gaan indienen om de eigen bijdrage in de ggz van tafel te krijgen. Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz zegt hierover: 'We hebben de afgelopen jaren veel gelobbyd in Den Haag en actief de media benaderd
om de eigen bijdrage in de ggz van tafel te krijgen'. De invoering van de specifieke eigen bijdrage is een politieke blunder. De maatregel is discriminerend voor de bijna
1 miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Er werd namelijk voor het eerst verschil gemaakt tussen mensen die kanker hebben en geen eigen bijdrage hoeven te betalen, en mensen met schizofrenie of manische depressiviteit die wťl een eigen bijdrage moeten gaan betalen. Hiermee werd het voor veel mensen onmogelijk gemaakt om gebruik te maken van de zorg die ze hard nodig hadden.

Het Landelijk Platform GGz is verheugd dat Lea Bouwmeester van de PvdA zich inzet om
de eigen bijdrage door middel van een motie alsnog van tafel te krijgen. Tijdens het ggz-Verkiezingsdebat dat het Landelijk Platform GGz op 30 augustus jl. organiseerde, spraken
de VVD en de PvdA zich nog uit tťgen de discriminerende maatregel van de eigen bijdrage
in de ggz. Maar deze kwam via een achterdeur terug het in het Regeerakkoord. Dit was voor
het Landelijk Platform GGz onverteerbaar. Het Platform besloot daarom in samenwerking
met GGZ Nederland, NVvP en NVP om de bodemprocedure tegen de eigen bijdrage door
te laten gaan. Deze vindt plaats op 18 maart 2013.
___________________________________________________________________________
Noot voor de redactie
Mirjam Drost, persvoorlichter LPGGz: 06-199 73 092

Lees ook: Eigen bijdrage ggz toch weer geschrapt 04-12-2012


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 28-3-2013 9:54