MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Subsidie voor Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
10 december 2012

Opnieuw subsidie Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen

Eindelijk erkenning


Het ministerie van VWS geeft de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP) een instellingssubsidie van 1,08 miljoen euro. Daarmee wordt meerjarige continuÔteit van het familievertrouwenswerk gewaarborgd en is een mijlpaal bereikt voor familieleden van ggz-cliŽnten en andere mantelzorgers. 'Eindelijk de erkenning en steun voor familieleden waar we
al die jaren voor hebben geknokt' zegt Marjan
ter Avest, directeur Landelijk Platform GGz en voorzitter LSFVP.

 

Wat doet de LSFVP? 
De LSFVP werkt aan een landelijke dekkend netwerk van familievertrouwenspersonen.
Een familievertrouwenspersoon geeft naasten van ggz-cliŽnten advies en ondersteuning,
wijst hen de weg in de ggz en bemiddelt in het contact met het behandelteam. Inmiddels
is de LSFVP werkzaam voor maar liefst 55 ggz-instellingen. De bereikbaarheid van de vertrouwenspersonen wordt ondersteund door een telefonische helpdesk (0900-333 2222). 

Grote tevredenheid 
Recent onderzoek onder 700 familieleden van cliŽnten en 25 ggz-instellingen, uitgevoerd door Blaauwbroek in opdracht van het LSFVP, toont aan dat familieleden van ggz-cliŽnten uitermate tevreden zijn over de bejegening (97%) door familievertrouwenspersonen en het resultaat van
hun inzet (87%). Ook ggz-instellingen vinden dat de inzet van de familievertrouwenspersoon
leidt tot betere zorg in de ggz. Dankzij de instellingssubsidie kan de LSFVP tot 2017 haar diensten en expertise verder uitbouwen en de positie van familievertrouwenspersonen in de
ggz verstevigen.

Familieleden & naasten
Familieleden en naasten vinden dat het contact met een familievertrouwenspersoon oplucht.
Een deskundige vertrouwenspersoon levert concrete ideeŽn aan over wat te doen, is actief,
geeft vervolg aan afspraken en vraagt hoe het gaat. De fvp neemt daarmee machteloosheid
weg, luistert en zet familie en naasten weer op het pad.

Verwachtingen raden van bestuur
Ook in ggz-instellingen en onder raden van bestuur is onderzoek gedaan naar het functioneren
van de fvp en de LSFVP. Alle raden van bestuur verwachten dat familiebeleid binnen de ggz
de komende jaren belangrijker wordt door extramuralisering en door het meer betrekken van familie bij de zorgverlening. De vraag naar diensten van de fvp kan hierdoor groeien. Zij stellen
dat de functie fvp professioneler kan, vooral op het gebied van signalering. Bestuurders vinden
het belangrijk dat fvp’en hierin samenwerken in LSFVP-verband. Belangrijk voor de fvp is de bekendheid van de functie binnen en buiten de ggz-instelling. Bestuurders willen hier samen
met fvp’en aan werken. Zij vinden het voorts van groot belang dat de meerwaarde van de functie
fvp zichtbaar wordt gemaakt in termen van kwaliteit, tevredenheid, kosten en baten.

Informatie LSFVP
drs. Rob Jongejans directeur
030-2712318 

Advies- en hulplijn: 0900-333 2222
www.lsfvp.nl

Factsheet evaluatieonderzoek familievertrouwenspersonen (fvp)
Onderzoek: Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg (BBVZ)

De functie fvp bestaat sinds 2003. De ontwikkeling komt in een stroomversnelling in 2010
als met subsidie van het Ministerie van VWS, de Landelijke Stichting Familievertrouwens-personen ontstaat (LSFVP). De LSFVP biedt fvp’en de mogelijkheid om te werken vanuit
een onafhankelijke positie. Daarnaast zorgt de LSFVP voor verdere professionalisering van
de functie.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 10-12-2012 13:28