MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Grote behoefte aan steun bij werktoeleiding ggz-cliŽnten
18 december 2012

Grote behoefte aan werktoeleiding bij ggz-cliŽnten

Participatie, eenzaamheid en het vinden van (betaald)
werk zijn de belangrijkste knelpunten voor mensen met aanhoudende psychische problemen. Dat blijkt uit de laatste peiling van het Panel Psychisch Gezien onder 
ruim 800 panelleden. Uit de peiling kwam naar voren
dat panelleden het minst tevreden zijn over de onder-steuning bij het zoeken naar en vinden van betaald werk terwijl daar wel grote behoefte aan is; ruim een derde
wil graag een reguliere, betaalde baan. 
 

Highlights
In het eerste kwartaal van 2012 hebben 598 leden een vragenlijst ingevuld met vragen over participatie in de samenleving en ondersteuning daarbij. Onder participatie wordt verstaan:
het ondernemen van activiteiten buitenshuis, sociale contacten, het vinden van betaald- of vrijwilligerswerk. Enkele opvallende resultaten:

 • 45% van de panelleden krijgt ondersteuning van familie, vrienden of 
  professionals bij het meedoen aan de samenleving en is daar tevreden over; 
 • bijna een kwart krijgt hierbij helemaal geen hulp; 
 • 87% vindt dat de ondersteuning van ggz-hulpverleners bijdraagt
  aan participatie;
 • panelleden zijn het minst tevreden over de steun bij het zoeken naar
  en vinden van betaald werk;
 • de helft van de panelleden doet vrijwilligerswerk (bij cliŽntenorganisatie
  of ggz-instelling);
 • slechts 16% heeft een betaalde baan van 12 uur (of meer) per week;
 • een derde van de panelleden wil graag een betaalde baan.

Meer behoefte aan steun bij zoeken naar werk
Panelleden zijn het minst tevreden over de steun bij het zoeken naar betaald werk en 
willen ook graag ondersteuning bij het werken zťlf. Ruim een derde wil graag betaald
werk. Markant is dat zeer weinig mensen deelnemen aan dagbestedings- of rehabilitatie-trajecten. Het is bekend dat er positieve resultaten zijn behaald bij het vinden van regulier (betaald) werk volgens het Individuele Plaatsing en Steun (IPS) model. Dat roept de vraag
op of IPS wel voldoende wordt aangeboden of beschikbaar is. Het Landelijk Platform GGz
start in 2013 een driejarig project dat in de behoefte aan regulier werk bij (ex)ggz-cliŽnten
wil gaan voorzien. Het proejct heet 'open voor werk'.    

Wat is het panel Psychisch Gezien?
Het Panel Psychisch Gezien is een groot, landelijk panel van en voor mensen met
aanhoudende ggz-problematiek. Zij worden regelmatig bevraagd over hun rol in de samen-
leving, de geboden zorg en actuele kwesties in de ggz. De coŲrdinatie is in handen van
het Trimbosinstituut.

Oproep: nieuwe peiling
Eind 2012 start een nieuwe peiling onder de ruim 800 leden van het panel. Thema is het toepassen van dwangmaatregelen in de ggz, zoals afzondering of het toedienen van vocht, voeding of medicijnen tegen iemands wil.  

Deelnemen?
Wilt u deelnemen aan het panel of kent u andere mensen die geÔnteresseerd zijn?
Ga dan naar www.psychischgezien.nl of stuur een e-mail naar
www.psychischgezien.nl/nieuwsoverzicht

Meer informatie
Download hier het factsheet panel Psychisch Gezien 2012
Of neem contact op met Lex Hulsbosch

Het Landelijk Platform GGz is vertegenwoordigd in de programmacommissie van het panel. 


 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-3-2013 16:19