MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Hoe zit het nu met die eigen bijdrage in de ggz?
14 januari 2013

Hoe zit dat nu met die eigen bijdrage in de ggz?

We hebben de afgelopen jaren veel gelobbyd in Den Haag en actief de media benaderd om de eigen bijdrage van tafel te krijgen. En dat is gelukt. De motie die Lea Bouwmeester op 4 december 2012 indiende om de eigen bijdrage in de ggz te schrappen, is aangenomen. Wat betekent dat concreet voor u? 

2012
In 2012 gold een eigen bijdrage voor behandeling en verblijf voor volwassenen in de
ggz. Dit betreft de 2e lijns-ggz. Bent u in 2012 of daarvóór met een behandeling begonnen? 
Dan kunt u mogelijk in 2013 nog een rekening ontvangen over de eigen bijdrage van 2012.  

Géén eigen bijdrage voor 2e lijns-ggz in 2013 - 2014
Per 1 januari 2013 vervalt de eigen bijdrage in de 2e lijns-ggz. Iedereen die ná 1 januari
2013 wordt doorverwezen naar de 2e lijns-ggz hoeft dus géén eigen bijdrage meer te
betalen. Dit geldt ook voor 2014.

Wél eigen bijdrage voor 1e lijns-ggz in 2013
Voor de behandeling van lichte psychische problemen (1e-lijn) geldt in 2013 net als
in 2012 wel een eigen bijdrage van € 20,- euro per consult. De basisverzekering vergoedt
5 consulten per jaar. Soms vergoedt de aanvullende verzekering die eigen bijdrage en/of
extra consulten.

Eigen risico & inning
Hoe de verschillende zorgverzekeraars omgaan met de inning over 2012, wordt aan
de individuele verzekeraars overgelaten. Vraag uw zorgverzekeraar om meer details
of kijk in uw polis. Let op: de eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico dat zorgverzekeraars rekenen. Die was in 2012 vastgesteld op € 220,- per volwassene
en in 2013 op € 350,-

Meer weten? Vragen? Klachten? 
Mocht u nog vragen hebben over de eigen bijdrage of komt u erdoor in de problemen?
Neem dan contact op met Meld je zorg, hét meldpunt van het Landelijk Platform GGz.
Onze sociaal-juridisch medewerkster van de helpdesk staat u graag te woord. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-1-2013 15:32