MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Meetbureaus en ggz-instellingen opgelet!
15 januari 2013

Meetbureaus en ggz-instellingen opgelet!

Werkt u mee aan de CQ-index cliŽntervaring?
Dan kunt u uiterlijk tot 1 maart 2013 de data van de CQI’s aanleveren
bij de speciale webportal van het Landelijk Platform GGz. We adviseren ggz-instellingen om de meetbureaus zelf ook op de aanlevertermijn te attenderen. Voor de rapportageplicht in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is het namelijk belangrijk dat uw CQI-gegevens op tijd
(dus uiterlijk 1 maart 2013) worden aangeleverd.

Meer informatie over de verplichte afname vind u hier.
Algemene informatie over het CQ-I project vind u hier. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 14-2-2013 15:51