MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Reactie Landelijk Platform GGz op CvZ-rapport
31 januari 2013

Reactie Landelijk Platform GGz op CvZ-rapport

Het Landelijk Platform GGz heeft vandaag een brief aan het CvZ gestuurd waarin zij het conceptadviesrapport van CvZ ernstig bekritiseert. Volgens het Landelijk Platform GGz 
brengt het rapport wederom een onterecht onderscheid
aan tussen geestelijke en lichamelijke aandoeningen. Als
de adviezen van CvZ worden opgevolgd, zijn de gevolgen voorspelbaar: bij onbehandelde ggz-problematiek komen mensen op langere termijn in duurdere vormen van zorg terecht. Vroegtijdig ingrijpen en bijsturen is vele malen (kosten)effectiever dan het achteraf repareren van menselijke en maatschappelijke schade. Dat het CvZ-rapport ook nog eens voorbij gaat
aan het Bestuurlijk Akkoord dat vorig jaar tussen de hele ggz-sector, VWS en
ZN is gesloten, maakt het tot een politiek en boekhoudkundig instrument en
niet tot een onafhankelijk rapport dat op deugdelijk en afgewogen onderzoek
is gebaseerd.

Basisrecht op zorg in het geding
Het Landelijk Platform GGz vindt dat het adviesrapport in alle opzichten tekortschiet.
Het getuigt niet van solidariteit om mensen en gezinnen die met ggz-problematiek te maken
hebben, uit te sluiten van het recht op zorg. Dat recht moet voor iedereen gewaarborgd blijven, ongeacht sociaal-economische status, afkomst, levensovertuiging, leeftijd, aard of oorzaak
van de ziekte. Het rapport gaat voorbij aan het feit dat er geen scheiding is aan te brengen
tussen soma en psyche; veel ggz-aandoeningen hebben een lichamelijke oorzaak en vice
versa en moeten daarom gelijkwaardig behandeld worden. Het rapport brengt dat onderscheid
op kunstmatige wijze aan en daarmee zijn we collectief terug bij af.

Ongefundeerd
Het Landelijk Platform vindt dat het rapport niet op deugdelijk onderzoek is gebaseerd.
Zo is niet onderzocht om welke aantallen mensen en welke soorten ggz-aandoeningen het
gaat als adequate zorg op termijn uitblijft. Ook is onderzoek naar de relatie tussen inkomen
en het (kunnen) betalen van ggz-zorg achterwege gebleven. Mede daardoor is grote onrust
en onzekerheid ontstaan bij diverse patiŽntengroepen in de ggz.

Dringend beroep
In de brief doet het Landelijk Platform GGz suggesties voor alternatieven waarmee de zorg betaalbaar, effectief en menswaardig kan blijven, zoals preventie, zelfmanagement, inzetten
van ervaringsdeskundigheid, e-mental-health en hersteloriŽntatie. Bovendien is er al een
Bestuurlijk Akkoord waarin al afspraken zijn vastgelegd met de hele ggz-sector ťn VWS
ťn ZN. Een nieuwe bezuinigingsronde acht het Landelijk Platform GGz daarom niet gerechtvaardigd. Het Platform dringt erop aan dat het CvZ het huidige conceptrapport intrekt
of drastisch herziet en daarin onze inhoudelijke reactie en alternatieven meeneemt bij het vaststellen van het definitieve advies.

Download hier de brief met bijlage van het Landelijk Platform GGz.

Reacties Landelijk Platform GGz in de media 
 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 5-2-2016 11:47