MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Bodemprocedure eigen bijdrage ggz stopgezet
14 februari 2013

Bodemprocedure eigen bijdrage ggz stopgezet

Het Landelijk Platform GGz, vier cliŽnten, GGZ Nederland, NVvP en NVP hebben besloten om de bodemprocedure tegen de Staat over de eigen bijdrage in de ggz stop te zetten. Dit betekent dat de zitting die in maart 2013 zou plaatsvinden, niet doorgaat. De eigen bijdrage in de ggz is immers afgeschaft per 1 januari 2013 omdat de Tweede Kamer de motie van Lea Bouwmeester heeft aangenomen. We zijn verheugd dat deze discriminerende en stigma-tiserende maatregel is afgeschaft. De toegang tot zorg werd met deze maatregel namelijk (praktisch) onmogelijk gemaakt; cliŽnten konden de zorg niet meer betalen. Laatstgenoemde blijkt uit eerder gepubliceerde cijfers door het Landelijk Platform
GGz en GGZ Nederland. We blijven de politieke ontwikkelingen nauwlettend volgen omdat ggz-zorg toegankelijk en betaalbaar moet blijven voor iedereen.

Lees ook: Hoe zit het nu met die eigen bijdrage in de ggz?

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-2-2013 15:01