MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Intensief overleg toekomst langdurende zorg
19 februari 2013

Toekomst langdurende zorg

De toekomst van de langdurende zorg staat volop ter discussie. Staatsecretaris van Rijn is daarover in gesprek met het hele veld. Hij zegt daarbij dat het bezuinigingsbedrag vaststaat (3,5 miljard), maar dat de invulling van de bezuinigingen nog geheel open staat. In de pers zijn al berichten verschenen dat er een akkoord op hoofdlijnen zou zijn bereikt, maar alle betrokkenen spreken
dat tegen. De werkelijkheid is dat er nog steeds intensief overlegd
en onderhandeld wordt. Het Landelijk Platform GGz is daar actief bij betrokken.

Vragen, knelpunten en alternatieven
Er staat voor cliŽnten en familie in de ggz veel op het spel:

 • Het kan besparingen opleveren om meer mensen in de wijk te helpen in
  plaats van binnen een instelling. Maar daar zijn ook risico’s aan verbonden.
  Is de ambulante zorg wel goed gewaarborgd? Kunnen mensen die zelfstandig
  gaan wonen wel rekenen op goede huisvesting en voldoende inkomen? 
 • Moet de langdurende verblijfszorg-ggz wel naar de zorgverzekeringswet?
  Geen vanzelfsprekende zaak, zeker niet als het gevaar bestaat dat zorgverzekeraars
  straks risicoselectie gaan uitvoeren.
 • Een persoonsvolgende bekostiging kan mensen helpen meer regie over de zorg
  en over het eigen leven te krijgen. Maar is dit nu de oplossing voor de gehele ggz-doelgroep? Wat moet je doen als iemand moeite heeft om zorg te vragen en
  zelf regie te nemen?
 • Gemeenten krijgen steeds meer zorgtaken voor kwetsbare groepen cliŽnten,
  maar tegelijkertijd ook steeds meer beleidsvrijheid. Is dat wel met elkaar te
  rijmen en waar kan een cliŽnt dan nog op terugvallen als hij de zorg en
  de ondersteuning niet krijgt die hij nodig heeft?
 • In het regeerakkoord waren de middelen voor dagbesteding in 2014 geschrapt.
  Achteraf werd gezegd dat dat een vergissing was. Er zou naar een ‘adequate oplossing’ gekeken worden. De vraag is hoe die oplossing eruit ziet. En zal die oplossing daadwerkelijk adequaat blijken te zijn?

Het Landelijk Platform GGz raadpleegt de lidorganisaties hierover en over andere zaken.
Waar mogelijk trekt het Landelijk Platform GGz in de belangenbehartiging samen op met
andere cliŽntenorganisaties of met de brancheorganisaties in de ggz en maatschappelijke
opvang. Met deze laatste partijen heeft het Landelijk Platform GGz in december al een 
standpuntenbrief aan de staatssecretaris gestuurd.

De komende weken zal intensief met het ministerie overlegd worden. Eind maart verschijnt
de brief van staatssecretaris van Rijn aan de Tweede Kamer. Daarna zal het Landelijk Platform GGz haar standpunten ook inbrengen bij kamerleden.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-2-2013 16:23