MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Afschaffing vrije artsenkeuze nadelig voor ggz-cliŽnt
25 februari 2013


Afschaffing vrije artsenkeuze nadelig voor ggz-cliŽnt

Minister Schippers heeft vorig jaar al aangekondigd de vrije artsenkeuze in de zorgverzekeringswet
(ZVW) te willen afschaffen. Zorgverzekeraars krijgen daar-mee wel meer vrijheid om betaalbare zorg te contracteren, maar er zitten voor de ggz-cliŽnt grote nadelen aan. Het voorstel om de zorgverzekerings-wet op dit onderdeel open te breken, werd op 14 februari jl. in de Tweede Kamer besproken. Reden voor het Landelijk Platform GGz om een brief aan de Tweede Kamer te sturen. 

Ongewenste gevolgen voor ggz-cliŽnten
Kiest u voor een arts, hulpverlener of specialist waarmee uw zorgverzekeraar gťťn contract
heeft afgesloten, dan bestaat de kans dat u de kosten gedeeltelijk of geheel zťlf moet
betalen. Een ander ongewenst bijverschijnsel is dat u straks misschien niet langer meer
bij de vertrouwde behandelaar, -psychiater of -psychotherapeut van uw voorkeur terecht
kunt. De jarenlange opgebouwde band worden noodgedwongen verbroken en u moet
opnieuw elders uw verhaal doen. 

Beperking van basisrecht op keuzevrijheid
Indien uw zorgverzekeraar geen contract met uw arts of behandelaar heeft afgesloten
dan kunt u slechts twee dingen doen; op zoek gaan naar een andere arts of behandelaar
ůf de hogere zorgkosten betalen. Het Landelijk Platform GGz vindt dit een beperking van
het basisrecht op keuzevrijheid en stuurde de Tweede Kamer daarom een brief.
Het Landelijk Platform GGz bepleit daarin ook dat zorgverzekeraars hun klanten vooraf 
duidelijk moeten informeren met welke zorgverlener, arts of instelling wel of geen contracten worden afgesloten. Tijdige informatie bepaalt immers de keuze.

Het afschaffen van de restitutiepolis is niet aan de orde. Dat staat op de kameragenda
voor 1 juli 2013. 

Brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS inzake wijziging WMG en aanpassing
artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 28-3-2013 16:42