MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


CliŽnten nemen eigen ggz-instelling onder de loep
18 maart 2013

CliŽnten nemen eigen ggz-instelling onder de loep

GGZ Breburg, Dimence, Emergis, GGZ Friesland
en Rivierduinen hebben hun deuren geopend voor 
het Landelijk Platform GGz. Althans, voor de pilot 
om de eigen cliŽnten en naasten door ons op te
laten leiden tot ervaringsdeskundige auditoren.
Vervolgens namen de getrainde auditoren de
eigen instellingen onder de loep op het gebied van patiŽntveiligheid en andere thema's. De audits
leverden verrassende resultaten op. Daarmee vraagt
deze succesvolle pilot om een vervolg. 


Opleiden 
Het Landelijk PLatform GGz heeft 18 (ex)ggz-cliŽnten en familieleden opgeleid tot ervaringsdeskundige auditoren. Zij hebben vervolgens audits uitgevoerd op diverse
afdelingen van de bovengenoemde ggz-instellingen. De auditoren vragen de instellingen 
vooral vanuit cliŽnten en familieperspectief te kijken naar veiligheid, beleid en uitvoering.
Worden cliŽnten gevraagd mee te denken bij het vaststellen van nieuw beleid? Kunnen
cliŽnten zelf incidenten melden? Wordt de familie standaard betrokken bij een behandeling?
Zowel op directie- als medewerkersniveau heeft dit tot meer diepte en bewustwording
geleidt. Alle partijen waren dan ook aangenaam verrast over deze verrassende werkwijze.
 
Grondig
De auditoren gingen niet over ťťn nacht ijs: bij de toetsing werd gebruik gemaakt van
de Handreiking PatiŽntveiligheid en het Normenkader Dwang. Daarin is vastgelegd wat
cliŽnten en naastbetrokkenen belangrijk vinden bij het bevorderen van veilige en kwalitatief
goede zorg. De audit is onderdeel van het Programma Veilige Zorg, ieders zorg. 

U kunt het verslag van de pilot nalezen op de Themapagina patiŽntveiligheid.
Daar vind u ook de Handreiking en het Normenkader.

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 28-3-2013 16:48