MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Kunnen Eigen Kracht Conferenties dwangzorg voorkomen?
15 maart 2013


Kunnen Eigen Kracht Conferenties dwangopname voorkomen?  

Landelijk Platform GGz steunt onderzoek

Een belangrijke doelstelling van de toekomstige
Wet verplichte ggz (Wvggz) is dat dwangopname
zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Verplichte zorg mag alleen worden opgelegd als het echt niet anders kan en alle alternatieven voor vrijwillige zorg zijn uitgeput. De succesvolle Eigen Kracht Conferenties, waarbij cliŽnten samen met familie en naasten een behandelplan opstellen, zouden wel eens een goede methode kunnen zijn om dwangzorg te voorkomen.
Alle reden voor een landelijke pilot om te kijken of structurele inzet van EK-c's
in de toekomst mogelijk is. Het Landelijk Platform GGz ondersteunt dit onderzoek.


Pilot met 60 Eigen Kracht Conferenties
De pilot start vanaf maart 2013 met maar liefst 60 Eigen Kracht Conferenties (Ek-c’s) 
in Groningen, Eindhoven en Holland Noord. Drie ggz-instellingen, Lentis, GGzE en GGZ
Noord-Holland-Noord, leveren ieder een psychiater die verantwoordelijk is voor het werven
van 20 cliŽnten. CliŽnten worden gevraagd of zij willen proberen een dreigende BOPZ-
maatregel af te wenden door middel van een EK-c. Vervolgens gaat een Eigen Kracht-
coŲrdinator het sociale netwerk van de cliŽnt benaderen of zij daarbij kunnen helpen.
Familie en naasten worden vervolgens gevraagd of zij mee willen werken aan het onderzoek.

Organisatie
Het ministerie van VWS financiert het onderzoek. Penvoerder is het VUmc, zij zorgt voor
een projectleider en voert de administratie van het project. VUmc stelt in iedere regio een onderzoeker aan voor 20 uur in de week. De regiomanager van de Eigen Kracht Centrale
zorgt ervoor dat er bij iedere casus, desnoods binnen 24 uur, een coŲrdinator wordt aangesteld die het sociale netwerk rond de cliŽnt mobiliseert. Christien van der Hoeven is namens
het Landelijk Platform GGz vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie.

Lees hier het persbericht van VUmc
Lees meer over Eigen Kracht Conferenties 


 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 19-3-2013 15:12