MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Samen Sterk tegen Stigma lanceert website
18 maart 2013

Samen Sterk tegen Stigma lanceert website

Stichting Samen Sterk tegen Stigma heeft met
de lancering van een frisse, informatieve website
het startsein gegeven van een landelijk project
dat tot bewustzijns- ťn gedragsverandering moet
leiden. Samen Sterk tegen Stigma wil het taboe
op psychische aandoeningen doorbreken en
discriminatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid uitbannen.
Maak kennis met moedige ambassadeurs die hun persoonlijke verhaal vertellen.
Lees ook wat zorgprofessionals kunnen doen en
nog veel meer...

 

Meedoen
Mensen met een psychische stoornis moeten volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij.
Zij kunnen en willen werken, deelnemen aan het verenigingsleven en een sociaal netwerk onderhouden. Daarvoor is het nodig dat de omgeving hen ziet als mens en niet als een ziekte
en ruimte geeft aan de kwetsbaarheid. Ook is het nodig dat mensen met een psychische stoornis zelf zijn toegerust om om te gaan met hun ziekte in de samenleving.

Menselijke samenleving
Als mensen met psychische kwetsbaarheid mee kunnen doen, kunnen zij beter functioneren.
Zij worden aangesproken op hun burgerrol in plaats van hun patiŽntrol. Dit leidt tot verminderd psychisch lijden, afname van de zorgvraag en, op termijn, economisch voordeel. Juist deelname van iedereen maakt onze samenleving gemÍleerd, kleurrijk en menselijk.

Trots
De site is er gekomen met hulp van vele vrijwilligers. Zij hebben een behoefteonderzoek uitgevoerd, de strategie mede ontwikkeld, de webstructuur samengesteld, teksten geschreven, meegelezen, blogs gezocht en tot slot de site getest. Ook het Landelijk Platform GGz is
enorm trots op de ambassadeurs die het lef hebben om met hun verhaal en gezicht op
deze site te staan.

Gelijkwaardig
Samen Sterk tegen Stigma baseert zich op artikel 1 en 2 van de universele verklaring van
de rechten van de mens door de Verenigde Naties. Vrij vertaald: ‘We zijn allemaal vrij en gelijkwaardig en worden op dezelfde manier behandeld’ en ‘de rechten gelden voor iedereen ongeacht de verschillen’. Ook in artikel 1 van de Nederlandse grondwet staat dat iedereen gelijkwaardig is en dat er een verbod is op discriminatie op welke grond dan ook.

Cijfers
• 42,7% van de inwoners van Nederland heeft ooit te maken gehad of heeft te maken met
  psychische klachten in welke vorm dan ook, zowel zware, chronische als lichte klachten;
• Een kwart van de bevolking heeft op dit moment een psychische aandoening.
• Volgens onderzoek in Groot-BrittanniŽ geven negen van de tien mensen met psychische
  problemen aan dat stigma negatieve impact heeft op hun leven. Tweederde daarvan is gestopt
  met het ondernemen van activiteiten vanwege de angst voor stigma.
• In de top tien van ziekten met de grootste ziektelast in Nederland, zijn vier van de tien ziekten
  te scharen onder psychische stoornissen: angststoornissen, depressie, alcoholverslaving en
  dementie.
• Een derde van de mensen met een psychische stoornis, doet een beroep op zorg: ze gaan
  bijvoorbeeld naar de huisarts, een psycholoog, psychiater, andere hulpverlener of instelling.
• Een heel klein deel (6%) van de mensen met een psychische stoornis wordt – voor kortere
  of langere tijd – opgenomen in een ggz-instelling.
• Het merendeel van de mensen met psychische stoornissen – twee derde – ontvangt geen 
  hulp of komt in het alternatieve circuit terecht.
• FinanciŽle gevolgen van psychische problemen: door ziekteverzuim jaarlijks € 2,7 miljard. 
  Kosten van verborgen productieverlies € 4 miljard. Door het te verwachten oordeel is de
  werkgever vaak niet op de hoogte of ziet het niet als zijn taak om de werknemer te steunen.

Stichting Samen Sterk tegen Stigma is een jonge organisatie, opgericht door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), Fonds Psychische Gezondheid (FPG), GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

www.samensterktegenstigma.nl

 

 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 28-3-2013 16:36