MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid
Stationsplein 125
3818 LE Amersfoort

033 - 3032400


Structurele financiering voor e-mental health
5 april 2013

Structurele financiering anonieme e-health

De ministerraad is donderdag 28 maart akkoord gegaan met het plan van minister Schippers
van VWS om anonieme e-health blijvend te financieren. Het Landelijk Platform GGz juicht
dit toe. Met dit besluit wordt immers gewaarborgd
dat mensen met psychische problemen gebruik kunnen blijven maken van deze laagdrempelige
vorm van hulp.

 

Onzeker
De financiering voor anonieme hulp via internet was lange tijd onzeker. Hierdoor bestond het gevaar dat het aanbod van anonieme e-health zou verdwijnen. Door het besluit lijkt dit gevaar
van de baan. Een goede ontwikkeling, vindt het Landelijk Platform GGz. Het (zelf)stigma van  mensen met een psychische kwetsbaarheid is groot. De drempel om naar de huisarts te
stappen is voor sommigen te hoog. Anonieme e-health kan een oplossing zijn voor deze
groep mensen. Bovendien kan anonieme e-health bijdragen aan vroegtijdige herkenning en
aan zelfmanagement. Dit voorkomt uiteindelijk ook dat mensen onnodig in duurdere vormen
van zorg terecht komen.

Kwaliteit waarborgen
Het Landelijk Platform GGz heeft samen met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroeps-
verenigingen en minister Schippers vorig jaar een bestuurlijk akkoord gesloten over de toekomst van de ggz. Het breed beschikbaar stellen van e-health is een belangrijk thema binnen dit
akkoord. Het besluit om anonieme e-health blijvend te financieren draagt hieraan bij, mits
de kwaliteit van deze vorm van hulp is gewaarborgd. Het Landelijk Platform GGz beveelt 
aan om patiŽntenorganisaties structureel bij de ontwikkeling van e-health te betrekken. 
Ervaringskennis kan hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.

Voorbeelden
Voorbeelden van anonieme e-health zijn:
- www.minderdrinken.nl
- www.alcoholenik.nl 
- www.gripopjedip.nl
- www.diabetergestemd.nl  anoniem, mits je zelf betaalt
- www.cannabisenik.nl

Kwaliteit niet zichtbaar
Het Landelijk Platform doet geen uitspraak over de kwaliteit van anonieme e-mental health.
Momenteel is er nog geen vergelijkingsinformatie beschikbaar. Het LPGGz vindt het
belangrijk dat er op termijn overzicht en evaluatie van het beschikbare aanbod komt. 

 

Meer nieuws...

Laatst bewerkt op: 15-4-2013 16:34